Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина

Портфолио

AisauleФамилия, имя, отчество - Дуйсебекова Айсауле Есенгазиновна
Занимаемая должность - заведующая кафедрой
E-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87789058988
Преподаваемые дисциплины
Детская литература
Детский фольклор
Методика литературного чтения
Риторика
Общий стаж работы-33
Стаж работы по специальности-26
Научные публикации
1. Сыншы, әдебиеттанушы Тәкен Әлімқұлов (монография). «Арыс» баспасы, г .Алматы, 2008 г.
2. Тоғысқан үш арна. «Мәдениетаралық қатысым мен қазақ, орыс филологиясының өзекті мәселелері», ІІ том, 2004 г.
3. Қ.Аманжолов шығармашылығы Тәкен сынында. Қазақ тілі мен әдебиеті №8, 2005 ж.
4. Т.Әлімқұловтың Абай жайлы зерттеуі. «Абай және ұлттық идея» жинағы,ҰҒА, 2005 г.
5. Тәкен талантының ашылмаған қырлары. Журнал Вестник. Серия «Филологические науки» , КазНПУ им. Абая №1(11), 2005 г.
6. Талантқа құрмет. Научно –педагогическая публикация «Ұлт тағылымы».№2, 2006 г
7. Ақын мұралары Т.Әлімқұлов зерттеулерінде. Журнал Вестник. Серия «Филологические науки» , КазНПУ им. Абая . №1(15), 2006 г
8. Т.Әлімқұлов Абай аудармалары хақында. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Аударма теориясы мен тәжірибесінің және салыстырмалы әдебиетттанудың өзекті мәселелері» г. Алматы 2006 г
9. Поэзия және поэзия сыны жайлы Т.Әлімқұлов ой-пікірлері. Вестник Национальной научной академии РК. Серия филологии, №6, 2006 г.
10. Поэзия және поэзия сыны жайлы Т.Әлімқұлов ой-пікірлері. Областная научно-практическая конференция на тему: «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы», г.Аркалык , 2006 г.
11. Жыраулар поэзиясындағы тәрбиелік тағылымдар. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы» г.Аркалык, 2009 г.
12. «Өзін-өзі» тану сабақтарында балалар әдебиеті үлгілерін қолдануды іріктеу жүйесі. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему:
«Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері көкейкестілігі» г.Аркалык., 2010 г.
13. Абайдың табиғат лирикасы Т.Әлімқұлов зерттеулерінде. Сборник материалов международной научно-теоретической конференции на тему: «Жаңа пән "Экология және
тұрақты даму": мәселелері мен болашағы" г.Аркалык, 2011г
14. Ұлтын сүйіп, ұрпақ тәрбиесін ойлаған. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері», посвященной 20- летию Независимости РК, Г.Алматы., 2012 г.
15. Абай әлемінен өз сүрлеуін тапқан зерттеуші. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Білім – ұлттық адам капиталын
қалыптастырудағы қозғаушы күш», г.Аркалык., 2012 г.
16. Кәсіби білікті мамандар – келешектің кепілі. Сборник материалов региональной научно-практической конференции на тему: «Мұғалім мансабы: кәсібилік және
көшбасшылық». Костанай. 2013г.
17. Абай әлемі – Темірқазық. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа»
г.Аркалык 11 сәуір, 2014г
18. Абай – рухани қажеттілік. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы» Май, 2014 г
19. Кәсіби білікті мамандар – келешектің кепілі. Сборник материалов ресубликанского учебно-методического совета высшего образования на тему: «Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау». КазГосЖен ПУ. апрель,2014г.
20. Бәсекеге қабілетті мамандар дайындау – басты міндет. Республиканский научно-методический педагогический журнал «Бастауыш сынып және балабақша тәрбиесі» Май,2014 г.
21. Мектеп жасына дейінгі балаларды көркем әдебиет арқылы адамгершілікке
тәрбиелеу жолдары. Сборник материалов научно-практической конференции студентов в Алматинском Аграрном университете. Февраль , 2013г.
22.«Ана тілі» (2-класс) Спандияр Көбеев «Түлкі мен қырғауыл» (методический урок). Региональный дистанционный конкурс студенческих работ на тему «Бастауыш мектептегі сабақтардың мультимедиялық жабдықталуы» Костанай, КГПИ 2013г.
22. 4-сыныпқа арналған дүниетану пәнінен тест жинағы (методическое пособие). Ы.Алтынсарин
атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының баспа бөлімі. 2014г.
23. «Нарықтық заманға сай кәсіби білікті мамандар даярлаудың жолдары».
КазГосЖен ПУ, 2015
24. Истоки становления социальной педагогики как самостоятельной науки в Германии. Сборник материалов международной научной конференции. Май,2015.
25. Педагогикалық технологияларға қойылатын әдіснамалық талаптар. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» г.Аркалык 2018г.
26. Мектепке дейінгі ұйымда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігі. Сборник республиканского семинара на тему: « Мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру: тәжірибе мен әдістемесі» Тараз,2018г.
27. Тәрбиеші-педагогтарды кәсіби даярлау-заман талабы Мақала «Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында педагог кадрларды дайындау» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы  Астана 2018
28. Мұғалімнің кәсіби біліктілігі - педагог мәдениетінің компоненті... Жас ғалымдар мен студенттерге арналған «Жастар және ғылым: Бүгіні және келешегі» - «Жаһандану дәуіріндегі цифрлік күн тәртібі» IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция 8 сәуір 2019 ж.


portfolio85

Фамилия, имя, отчество -Оспанбекова Мейіргүл Несіпбековна
Занимаемая должность - 
PhD доктор, АрқМПИ доценті
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Преподаваемые дисциплины
1. Сауат ашу
2. Білім берудегі жаңа технологиялар
3. Математиканы оқыту әдістемесі
4. Педагогикалық шеберлік
5. Инновациялық әдістерді дамыту әдістемесі
Общий стаж работы-24  года
Стаж работы по специальности-15 лет
Ғылыми жарияланымдары мен оқу жарияланымдары
1.Тraining Prospective Elementary School Teachers for Developing Reflection in Pupils Based on Innovative Technologies. «International Electronic Journal of Mathematics Education» (Turkey). – 2016. – V. Lss.7.9. – P. 2137-2150 .
Scopus (индекс хирша): IEJME-ISSN: 1306-3030
Предметная область – образование, математика.
SJR з Application of Information and Communication Technologies by the Future Primary School Teachers in the
Context of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan
а 2015 год, равный 0,380.Сайт: http://www.iejme.com/
2. Application of Information and Communication Technologies by the Future Primary School Teachers in the Context of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan. «International Journal of Environmental and Science Education» (Turkey). – 2016. – V. Lss. 9. – P. 2813-2827.
Scopus (Elsevier)-ISSN: 1306-3065
Предметная область – образование, инженерия, наука об окружающей среде. SJR за 2014 год, равный 0,471.
Сайт: http://www.ijese.net
3. Innovative Technology is the Basis of the Formation of Professional Competence of Future Professionals in Primary School классов
«Social Sciences» (Pakistan), 2016. – V.11.- Lss.16. – P. 3853-3859 .
Scopus: ISSN: 1818-5800, Е-ISSN: 1993-6125
Предметная область – социальные науки.
SJR за 2015 год, равный 0,149.Сайт: http://www.indpaedia.com/ind/index.php/Social_Sciences:_Pakistan
4. Бастауыш мектепте ТРИЗ –технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері. Журнал Вестник, КазНПУ им. Абая . Алматы, №4, апрель, 2014 г. – стр.262-265
5. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инновациялық іс-әрекетте оқушылардың рефлексиясын дамытуға дайындау мүмкіндіктері. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Вестник, – серия Гуманитарные науки - Астана, 2016. -№3 (112), ІІ бөлім,– 251-255 б.
6. ТРИЗ – технологиясы негізінде баста-уыш сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамытудың мүмкіндіктері. ПМУ Хабаршысы – Вестник ПГУ. Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. -Павлодар, 2016.- № 3.– 239-251 б. ISBN 1811-1831
7. Жаңартылған білім мазмұнын оқып-үйренудегі рефлексияның мәні. КазНПУ им. Абая Вестник -Хабаршы – серия Педагогические науки, - Алматы, 2016. - №2 (50),– 22-27 б. ISSN 1728-5496
8. Ақпараттық-коммуникациялық технология-лар негізінде бастауыш сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамыту әдістемесі. КазНПУ им. Абая Вестник -Хабаршы – серия Педагогические науки, - Алматы, 2017. №2 (54), 256-261 б.
ISSN 1728-5496
9. Сауат ашу 1. 1-бөлім. Сауат ашу. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналған оқулық/ Алматы: Атамұра, 2016. – 128 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-609-7
10. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2016. – 192 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-613-4
11. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/Алматы: Атамұра, 2016. – 112 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-608-0
12. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлiм. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 176 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ІSBN 978-601-306-815-2 ІSBN 978-601-306-794-0
13. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалім¬деріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 160 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.
ІSBN 978-601-306-815-2.ІSBN 978-601-306-795-7
14. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 96 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. ISBN 978-601-306-706-3
15. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған.
Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған/ Атамұра, 2017. – 96 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-707-0
16. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-2бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-2бөлiм. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған/ электронды диск. Алматы: Атамұра, 2018. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ІSBN 978-601-331-116-6
17. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған.
18. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған/ Атамұра, 2018. – 32 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-331-090-9.
19. Қазақ тілі. №3 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №3 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған/ Алматы: Атамұра, 2018. – 32 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-331-091-6
20. Қазақ тілі. №4 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №4 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған/ Атамұра, 2018. – 32 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-331-092-3.
21. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлі Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)/Алматы: «Атамұра», 2016. – 112 б.ISBN 978-601-306-673-8м: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)
22. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөл Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)/ Алматы: «Атамұра», 2016. – 104 б.ISBN 978-601-306-673-8ім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)
23. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы) Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы)/Алматы: Атамұра, 2016. – 64 бет.ISBN 978-601-306-629-5
24. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы) Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы)/Атамұра, 2016. – 72 бет.ISBN 978-601-306-678-3
25. Мұғалімнің кәсіби біліктілігі - педагог мәдениетінің компоненті... Жас ғалымдар мен студенттерге арналған «Жастар және ғылым: Бүгіні және келешегі» - «Жаһандану дәуіріндегі цифрлік күн тәртібі» IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция 8 сәуір 2019 ж.  


Фамилия,имя,отчество- Жанлилдина Роза Есентаевна
Занимаемая должность- старший преподаватель
E-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87757676428
Преподаваемые дисциплины – Детская психология, ТМ физ.воспитания дошкольников
ФЭМП детей дошкольного возраста, Особенности инклюзивного образования в ДОУ, Занимательная математика
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) – доцент АркГПИ
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий стаж работы-33 года
Стаж работы по специальности-23 года
Научные публикации
1. Этнопедагогиканың мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытудағы ролі. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденциялары және мәселелері 2 том Алматы КазГосЖен ПУ 2008

2. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда қазақ ойшылдардаң ықпалы. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденциялары және мәселелері 2 том Алматы КазГосЖен ПУ 2008
3. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін этнопедагогика материалдарының маңызы Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы, даму тенденциялары және мәселелері 2 том Алматы КазГосЖен ПУ 2008
4. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамыту. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: Білім беру жүйесін трансформациялау тұрғысындағы әлемдік білім саясаты Алматы КазГосЖен ПУ 2008
5. Этнопедагогика материалдарының педагогикалық мүмкіндіктері. Қазіргі кезендегі жоғары педагогиқалық білім беру қамтамасыз ету мәселелері. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции. Алматы КазГосЖен ПУ 2008
6. Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда ұлттық ойындардың маңызы. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазіргі кезендегі жоғары педагогикалық білім беру қамтамасыз ету». Алматы КазГосЖен ПУ 2008
7. «Балалардың шығармашылық қабілетін арттырудың жолдары». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: Қазіргі кезендегі жоғары педагогикалық білім беруді қамтамасыз ету мәселелері. Алматы КазГосЖен ПУ 2008
8. Мектепалды балалардың шығармашылық әрекетін қалыптастырудың теориялық негіздері. Сборник материалов международной научной конференции на тему: «Алтынсарин оқулары» Костанай. 2009г
9. Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту тәсілі
Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Алтынсарин оқулары» Костанай.2009г
10. Баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдары, құралдары
Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: “Жаңа
формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі
мен орны” 2010 г
11. Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту тәсілі Журнал «Қызықты психология» №1 2010г
12. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттеріндамытуда дидактикалық ойын түрлерін қолданудың мүмкіндіктері. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік:жетістіктері, көкейтестілігі» 2010 г. 28-29 апреля
13. Мектептегі дене тәрбие жаттығуларының әдіс-тәсілдерінің маңызы мен сипаты
Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы» г.Аркалык, 2009 г.
14. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Толегеновские чтения». Апрель, 2011 г
15. Ойын – қоршаған ортамен таныстыру құралы Сборник материалов международной научно-теоретической конференции на тему: Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы". г.Аркалык, март 2011 г.
16. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері, әдістері Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» 17 февраля 2012 г Алматы .
17. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытудың психологиялық педагогикалық философиялық негізі г.Аркалык, 2013 г
18. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытуда пайдаланылатын этнопедагогиканың құралдарына сипаттама. г.Караганда 2013 г.
19. Мектеп жасына дейінгі балалардың көркемдік шығармашылық қызметіндегі ойын. Журнал «Қазақстан мектебі» 2013 г
20. Мектепке дейінгі ұйымдағы инновациялық үдеріс-модернизациялаудың негізі Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «ҚР-ның 2011-2020 жылдарға араналған білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бағытында мектепке дейінгі білім беру аймағын модернизациялау», 16 мая 2014г.
21. Инновациялық технологиялар арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыру. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Мәңгілік ел ұлттық идеясы- қазақ мектебін дамыту стратегиясы» г.Алматы май, 2014 г
22. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын пайдаланудың тиімділігі
Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Ғылымдағы, техникадағы және жоғары білім берудегі инновациялар» г. Актюбинск, 16 апреля 2014г.
23. Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік стандартқа бағытталған бағдарламалардың тәжірибеге енгізудің әдістемелік сипаты. Сборник материалов республиканского учебно-методического совета высшего образования на тему: «Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау». КазГосЖен ПУ. апрель,2014г.
24. Мектепке дейінгі балалардың ойын технологиясы арқылы танымдық белсенділігін
арттыру Республиканский научно-методический педагогический журнал «Бастауыш сынып және балабақша тәрбиесі» Май,2014 г.
25.Мектепалды балаларының танымдық белсенділігін дамыту әдістемесі
26. Мектепалды даярлық балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда этнопедагогиканың мүмкіндіктері. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019.
27. Педагогические возможности лего методов в дошкольных организациях. «Луганский Национальный университет имени Т. Шевченко» Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского» Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла Сборник материалов Международной научно-практической конференции (15–16 февраля 2019 г.) Ишим.
28. Мектепалды балаларының танымдық ҽрекетін белсендіру шарттары. Сборник научных трудов ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и АркГПИ им. И .Алтынсарина– 2018
29. Мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық білім берудің бағыттары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» г.Аркалык 2018г.
30. Критерии робототехники в современном ДОУ. Гуманистическое наследие просветителей
В культуре и образовании Материалы XIII Международной научно-практической конференции
13 декабря 2018 г.
31. Баланың отбасындағы қарым-қатынас ерекшеліктері. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции на тему: «Жастар және ғылым:Бүгіні және келешегі» - «Жаһандану дәуіріндегі цифрлік күн тәртібі» 8 апреля 2019 г
32. Интерактивті оқыту арқылы мектепалды балаларының танымдық белсенділігін дамытудың мүмкіндіктері. Сборник республиканского семинара на тему: «Мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру: тәжірибе мен әдістемесі» Тараз, 2018 г
33. Жас ұрпаққа рухани –адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудың педагогикалық шарттары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: Рухани жаңғыру- Ұлттық білім беру мен ұлттық сананың жаңару белесі». Центр повышения квалификации «Өрлеу» г.Алматы 2018г.
34. Мектепке дейінгі ұйымда триз технологиясы арқылы бала тілін дамыту жолдары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему:
«Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бҽсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» «Алтынсарин оқулары-2019». 2019 г.
Учебно-методические пособия:
1. Мектеп жасына дейінгі балаларды дене тәрбие сабағында жаңа технология үрдісімен оқыту ерекшеліктері
2. Қызықты математика
3. Педагогикалық тәжірибеге арналған көмекші әдістемелік құрал
4. Дене тәрбие сабағындағы ұлттық ойындар
5. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық үрдісін диагностикалау әдістері
6. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда дидактикалық ойындардың маңызы
7. Этнопедагогика материалдары арқылы мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамыту
8. Сергіту жаттығулары мен ойындар (балабақша үшін)
9. Гимнастикалық жаттығулар топтамасы 2-3 жас


portfolio3

Фамилия, имя, отчество- Темирханова Кымбат Шашубаевна
Занимаемая должность- преподаватель
E-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87023253745
Преподаваемые дисциплины – Дошкольная педагогика
История дошкольной педагогики
ТМ восп.работы
Организация и управл. в ДОУ
Общий стаж работы-19 лет
Стаж работы по специальности-13 лет
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –ст.преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)
Количество и (наименование) научных трудов: Республиканский– 9, международный– 17, ВАК-9, зарубеж-8
Научные публикации
1.«Этнографические материалы Ы. Алтынсарин источник этнического познания казахов». Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары» г.Аркалык, 16-17 октября 2006 г.
2. Бастауыш сынып оқушыларын тарихи аңыз әңгімелер арқылы есте сақтау қабілеттерін арттыру. Областная научно-практическая конференция на тему: «Білім мен ғылымның 35 белестері» 2007 г.
3. Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларын нарықтық өмірге бейімдеу. Областная научно-практическая конференция на тему: «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» г.Аркалык 2007 г. 12 июля
4. Нарыққа тәрбиелеудің бір жолы – Ыбырай шығармалары. Журнал «Бастауыш мектеп» №5. 2008 г.
5. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі. Журнал «Бастауыш мектеп» №10. 2009 г.
6. Халық ауыз әдебиеті ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастыру негізгі Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему:«Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру», г.Аркалык, 21 ноября 2009 г.
7. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы», г.Аркалык, 2009 г.
8.“Оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда математика пәнінің мүмкіндіктері» Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны” г.Аркалык, 14 декабря, 2010 г.
9. Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Математиканың білім, педагогика, техникадағы алатын орны”. 14-15 декабря, 2010 г.
10.Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде халықтық педагогика элементтерін пайдалану. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері мен болашағы», г.Аркалык, 2011г. 14-15 апреля.
11. “Мектеп жасына дейінгі баланың мәдени мінез-құлқын қалыптастыруда тәрбиешінің атқаратын ролі». КазНПУ, “Қазіргі бастапқа математикалық білімнің өзекті мәселелері”. Материалы круглого стола между ВУЗ-ами. 6 декабря 2013 г
12.Мектеп жасына дейінгі баланың бойында мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу мүмкіндіктері. Сборник материалов 67-ой республиканской научно-практической конференции студентов и молодых учёных университета на тему: «Жас ғалымдар - білім және ғылым интеграциясы жолында» КазГосЖен ПУ 2014 г.
13.“Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениетін халықтық дәстүр негізінде қалыптастыру мүмкіндіктері». КазНПУ, журнал “Педагогика және психология”. 2014 г. №2
14. “Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениеті: мәні, белгілері, мазмұны». Журнал Қазақстан мектебі. 2014 г. №1
15.Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік бағдарланған мінез-құлқын
қалыптастыру. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері». Алматы, КазнПУ, 24 апреля, 2015 г
16. «Мектеп жасына дейінгі баланың тұлға ретінде қалыптасуына заттық дамытушы ортаның әсері». Сборник материалов IX международной научно-практической конференции на тему: «Торайғыров оқулары». ПГУ им.С.Торайгырова 17 ноября 2017 г
17. «Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Zbornik vedeckych prac a vedeckych studii»,«JAZYKOVEDNÉ,LITERÁRNOVEDNÉ A DIDAKTICKÉ KOLOKVIUM XLIV». ISBN: 978-80-8177-036-4 Братислава декабрь 2017 г
18. «Мектепке бейімделу үдерісіндегі бала бақша мен мектептің өзара сабақтастығы». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Тулегенов оқулары -2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру – озық білім беру мен құзыреттілік» 2018г. 12 апреля.
19. Балалардың жағымсыз мінез-құлқының қалыптасуына мультфильмдердің әсері. Внутривузовская ежегодняя научно-исследовательская конференция студентов «Өркен-2017 АргПИ «Система дуального обучения:опыт и будущее». 24 ноября 2017 г.
20. Мектеп жасына дейінгі балалардың рухани адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру. Внутривузовская ежегодняя научно-исследовательская конференция студентов «Өркен-2017 АргПИ «Система дуального обучения:опыт и будущее». 24 ноября 2017 г.
21. Мектеп жасына дейінгі балалардың балабақшаға бейімделу әдістемесі. Внутривузовская ежегодная научно-исследовательская конференция студентов «Өркен-2017 АргПИ «Система дуального обучения:опыт и будущее». 24 ноября 2017 г.
22. Балабақшада заттық-дамытушы орта қалыптастыру әдістемесі (учебное пособие) АркГПИ им.Алтынсарин РББ г.Аркалык, 2016 ж. ISBN 978-601-7892-32-6
23. Қазіргі білім беруді басқарудың ерекшеліктері және негізгі қағидалары. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
24. Балабақшаның білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» г. Аркалык 2018г.
25. Қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар. Сборник материалов IX международной научно-практической конференции на тему: «Жастар, ғылым және инновация», Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова ,- 2019г.
26. Мектепке дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Жастар, ғылым және инновация», Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 2019г.
27. Дүниетану пәні арқылы оқушы тұлғасын тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетанудың мәселелері мен болашағы». г.Аркалык, 2019г
28. Мектеп жасына дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Мұғалім бейнесі ұлт мәртебесі». Г.Шымкент, 2019г
29. Жапон елінің бала тәрбиелеудегі тәжірибесінен. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Алтынсарин оқулары – 2019» «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау»,- 2019г.


portfolio2

Фамилия, имя, отчество – Кара Асел Бейсенбайкызы
Занимаемая должность – преподаватель
E-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87016269624
Преподаваемые дисциплины
1.ТМ воспит.работ в нач.классах
2. ТМ Познания мира у детей дошк.возраста
3.Введение в педпроф.
4.Метод. обуч. информатики
5.Основы естествознания
6.Основы дефектологии и логопедии

Общий стаж работы-19 лет
Стаж работы по специальности-14 лет
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –ст.преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии
Научные публикации
Количество и (наименование) научных трудов: Скопус -1, Республиканский– 9, международный– 17, ВАК-9, зарубеж-8
Научные публикации:
1.Кеміс балаларды түзету мектебінде тәрбиелеуде ескеретін психологиялық және педагогикалық қағидалар. Областная научно-практическая конференция на тему: «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» 2006г. 12 июля
2. Ыбырай еңбектеріндегі бала дүниетанымының қарастырылуы. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары» 16-17 октября 2006 г
3. Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларының нарықтық өмірге бейімделуі.
Сборник материалов республиканской научно-практической конференции преподавателей и судентов на тему: «Білім мен ғылымның 35 белестері», посвященной к 35- летию АркГПИ им. И.Алтынсарина. 12 апреля 2007г.
4. Халық ауыз әдебиеті – ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастырудың негізі. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру», посвященной к 70- летию писателя-этнографа С.Кенжеахметова. 21 ноября 2009г.
5.Ы.Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы». 2009г
6.Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі». 2010г. 28-29 апреля
7.Әдебиеттік оқу сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытудың мүмкіндіктері. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны», посвященной к 75- летию профессора, д.т.н. М.О.Толегенова. 14 декабря 2010 г.
8. Экологиялық тәрбие беруде мақал-мәтелдердің маңызы. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы». 2011г. 14-15 апреля
9. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауының психологиялық негіздері. За VIII международна научна практична. Конференция «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2012». 2012г 17-25 марта
10. Тілашар. көмекші құрал. г.Аркалык, 2012г
11. Бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру.
Методическая рекомендация. г.Аркалык, 2013г
12.Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруда дүниетану пәнінің мүмкіндіктері. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері». Алматы, КазНПУ, 24 апреля, 2015 г
13. Дарынды балалармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
14. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытудағы дүниетану пәнінің мүмкіндіктері. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі г.Аркалык, 17 октября 2018г.
15. Дүниетану пәні арқылы оқушы тұлғасын тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетанудың мәселелері мен болашағы». г.Аркалык, 12 апреля 2019г
16. Мектеп жасына дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Мұғалім бейнесі ұлт мәртебесі»
17. Тәртібі қиын оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Алтынсарин оқулары – 2019» «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау», 2019г.


portfolio4

Фамилия, имя, отчество - Дуйсекова Асель Аманжолкызы
Занимаемая должность- старший преподаватель
E-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87013522936
Преподаваемые дисциплины –
1. Профессионально ориентированный английский язык
2. ТМ физвоспитания
3. Возрастная физиология и дошкольная гигиена
4. ТМ музыкального воспитания детей дошкольного возраста
5. ТМ музыкального искусства
Общий стаж работы-17 лет
Стаж работы по специальности-9 лет
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –ст.преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии
Научные публикации

Количество и (наименование) научных трудов: Скопус -2, Республиканский– 9, международный– 17, ВАК-9, зарубеж-8
І.Скопус
Научные публикации:
1. Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесін жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» г.Аркалык, 2014г
2. Оқушылардың өзіндік іс-әрекеттерін ұйымдастыру және танымдық қабілеттерін дамыту. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Ғылым және білім – 2014» Астана, 2014г.
3. Бастауыш сыныпта математикадан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» г.Аркалык, 2014г.
4. Оқушыларды белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттері арқылы шығармашылыққа баулу. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Педагогика ғылымы – жас ғалымдардың көзқарасымен». г.Қостанай,2014г.
5. Қызықты математика сабағын жүргізуде ойын элементтерін пайдалану ерекшеліктері. Сборник материалов республиканской студенческой научно-практической конференции на тему: «Жастар арасындағы салауатты өмір салтын қалыптастырудың қазіргі заман мәселелері» Темиртау, 2014г
6. Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды пайдалану жолдары Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Ғылым және білім – қәзіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы». Караганда, 2017г
7. Бастауыш сынып оқушыларына математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістері. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» г.Аркалык, 25.02.16г
8. Математика сабағында интербелсенді оқыту әдістемесінің тиімділігі. Болгария қ. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Найновите научни постижения-2016» - 2
9. Кіші жастағы балаларды еңбекке баулудың жолдары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» , - 27 февраля 2019 г.
10. Мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесін ұйымдастыру жолдары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» - 27 февраля 2019г.
11. Еңбек тәрбиесі арқылы мектеп оқушыларын шығармашылыққа баулу жолдары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі», - 27 февраля 2019г.
12. Білім беруде ақпараттық технологияларды қолданудың ерекшеліктері. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Өндірістегі цифрлық технологиялар конференциясы» Аркалык, АркГПИ им.Алтынсарина
13. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын арқылы тіл байлықтарын арттыру жолдары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 16 ноября 2018 г
14. Дамыту ойындары арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық іс-әрекетін жетілдіру. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 16 ноября 2018 г.
15. Формирование представлений о доброжелательном отношении к людям у старших дошкольников.
Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 16 ноября 2018 г


portfolio8

Фамилия, имя, отчество- Умбетова Махаббат Жаксылыковна
Занимаемая должность- старший преподаватель
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87016616873
1.Детская литература
2. детский фольклор
3. Методика обучения математике;
4. Методика обучения информатике;
7.Методика литературного чтения.
Общий стаж работы-20 лет
Стаж работы по специальности-10 лет

Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –ст.преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии
Научные публикации

Количество и (наименование) научных трудов: Скопус -3, Республиканский– 9, международный– 17, ВАК-9, зарубеж-8
І.Скопус
Научные публикации
1. Гражданская компетентность необходимое качество для развития общества в современном мире. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: Международный научный журнал: «НАУКА И МИР». – 2014, - № 5(9), - том 3, - С. 79-80, ISSN 2308–4804. Импакт-фактор журнала – 0,325 (Австралия).
2. Проблемы развития гражданской компетенции студентов. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: Сборник статей Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ». УФА РИЦ БашГУ – 2014, - 31 января, - часть 8, - С. 165-168.
3. Культура управления: палитра смыслов. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: Герценовская педагогическая олимпиада магистрантов «Эврика: научный поиск», ОмГПУ - 2014.
4. Инновационные технологии развития гражданской компетенции студентов. Международная научно-практическая интернет – конференция «Социализация и самореализация личности в современном обществе». ОмЮА - 2013.
5. Компетенция студентов высших учебных заведении. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: Сборник статей Международной научно-практической конференции «Алдамжаровские чтения», КСТУ – 2013, - С. 41-45.
6. Высокая гражданская компетентность-необходимое качество для развития общества. / М.Ж.Умбетова //: Сборник статей Республиканской научно - практической конференции «Тулегеновские чтения» на тему: «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПРОШЛОГО ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», АрГПИ, - 2014, - 11 апреля, - С. 492 – 494.
7. Competence approach in teaching. / Компетентный подход во бразований. // Center of modern pedagogy Education without Borders. / Национальная Академия Образования им. И. Алтынсарина. / Gh. Rudic / - 2013, - 27 ноября
8.Актуальные проблемы формирования гражданской компетенции. / М.Ж.Умбетова, А.У.Умбетов //: Сборник статей Республиканской научно - практической конференции «Тулегеновские чтения» на тему: «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПРОШЛОГО ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», АрГПИ, - 2014, - 11 апреля, - С. 488 – 491.
9.Воспитание гражданской компетентности. / М.Ж.Умбетова, А.А.Степанова //: Сборник статей Республиканской научно - практической конференции «Тулегеновские чтения». », АрГПИ, - 2014, - 11 апреля, - С. 495 – 498.
10. Формирование гражданской компетентности студентов при помощи инновационных технологии. / М.Ж.Умбетова, Н.О.Васько //: Сборник статей Республиканской научно - практической конференции «Тулегеновские чтения». », АрГПИ, - 2014, - апрель, - С. 498– 500.
11. Эффективность технологии ТРИЗ в ДОУ. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Психолого-педагогический взгляд на профессионально-ориентированное образование» Г. Казань - Стерлитамак: АМИ 23 апреля, 2019 г. – 131б., ISBN978-5-907152-72-4
12. Актуальные вопросы образования в рамках духовного возрождения. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Психолого-педагогический взгляд на профессионально-ориентированное образование» г. Казань . -Стерлитамак: АМИ 23 апреля, 2019 г. – 131б., ISBN978-5-907152-72-4
13. Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
14. Основные допускаемые ошибки в образовании. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
15. Проблемы духовно-нравственного воспитания личности в образовательном процессе. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
16. Оригами как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, 30 апреля 2019 г.
17. Эффективность коллаборативного метода обучения в развитии одарённости у детей дошкольного возраста. Сборник научных трудов ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и АркГПИ им. И .Алтынсарина– 2018
18. Ұлттық құндылықтар-рухани жаңғыру негізі. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» г.Актау Каспий МУТИ им. Ш.Есенова 27 апреля 2019г. 404б. ISBN 978-601-308-086-4
19. Использование игровых технологий в работе с детьми младшего школьного возраста. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі», г.Актау Каспий МУТИ им. Ш.Есенова 27 апреля 2019г. 404б. ISBN 978-601-308-086-4
20. Пути развития коммуникативной культуры младших школьников. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Образование в эпоху цифровизации», г.Нур-Султан «Білім-Образование-Education» РҒПО, 18.05.19 г.
21. Метод М.Монтессори как средство развития детей в ДОУ. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Образование в эпоху цифровизации», г.Нур-Султан «Білім-Образование-Education» РҒПО, 18.05.19 г.
22. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын арқылы тіл байлықтарын арттыру жолдары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 16 ноября 2018 г.
23. Дамыту ойындары арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық іс-ҽрекетін жетілдіру. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 16 ноября 2018 г.
24. Формирование представлений о доброжелательном отношении к людям у старших дошкольников. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 16 ноября 2018 г.


Фамилия, имя, отчество-Жунусова Рыскуль Капаровна
Занимаемая должность- старший преподаватель
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел:87783364349
Преподаваемые дисциплины:
Методика обучению русскому языку, .Современный русский язык, Профессиональный русский язык, Методика обучения грамоте, ТМ ознакомления детей дошкольного возраста с окружающей средой, Организация преемственности детского сада со школой
Общий стаж работы-26 лет
Стаж работы по специальности-9 лет
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –ст.преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии
Научные публикации

Количество и (наименование) научных трудов: Республиканский– 9, международный– 17, ВАК-9, зарубеж-2
Научные публикации:
1. «Экологическое воспитание–новое направление дошкольной педагогики». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы". «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы». 2011 г. 14-15 апреля.
2. Пути развития образного мышления на уроках русского языка в начальных классах. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Независимость и теоретические проблемы литературоведения» КазГосЖен ПУ, Алматы, 17 февраля 2012 г.
3. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Наука и образование в современном мире». Университет «Болашак» . г.Караганда , 22-23 февраля 2013.
4. Воспитание устойчивого интереса школьников к работе над сочинениями
5 Ойын арқылы балалардың сөздік қорын дамыту жолдары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Алдамжаров оқулары 2013». Социально- технический университет имени академика З.Алдамжарова г.Қостанай 3-4 декабря 2013 г.
6 Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесіне жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары . Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Төлегенов оқулары» г.Аркалык, АркГПИ им.Алтынсарин, апрель 2014 г
7 Шағын жинақталған бастауыш мектептерде математика сабағын тиімді ұйымдастыру. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы КазГосЖен ПУ. г.Алматы, май 2014г.
8 Возможности использования новых информационных технологии в начальной школе. .Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Инновационные направления развития системы образования Казахстана», г.Аркалык, АркГПИ им.Алтынсарина,12 апреля, 2013г.
9 Развитие речи младших школьников в условиях сельской школы. Республиканский научный журнал «Білім.Тәлім-тәрбие». Алматы, май 2014г
10 Мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім берудің тәрбиелік мәні. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы және әлемдегі мектепке дейінгі білім беру: тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы» (посвященной к 80- летию профессора А.К.Менжановой) КазГосЖен ПУ, Алматы,2014 г.
11 Мектепалды даярлық сыныбы оқушыларының адамгершілік қасиеттерін экологиялық тәрбие негізінде қалыптастыру. Журнал Вестник. КазНПУ им. Абая, 2015г
12 Ойын арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстырудың ерекшеліктері. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Білімдегі инновациялар: теория және тәжірибе». Научно-исследовательский центр «АКМЕ», Алматы,2016 г.
13 Мектеп жасына дейінгі балалардың таным үрдісін жүйелі дамыту. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Формирование национального и мирового профессионального облика конкурентноспособного специалиста» Түркестан,2016г.
14. Развитие связной речи младших школьников. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Трёхъязычие – основа становления конкурентоспособной нации». ЮКГПИ, Шымкент 2016
15. «Балаларды табиғатпен таныстыру арқылы елжандылыққа тәрбиелеу». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Шоқан оқулары -21», 21-22 апреля 2017 г., Кокшетауский государственный университет имени Ш.Валиханова, г. Кокшетау.
16. «Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениеті, мәні, құрылымы, мазмұны және оны қалыптастыру» Сборник материалов IV международной научно-практической конференции на тему: «Ғылым мен білім – қазіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы», 28 апреля 2017 г., академия Центрального Казахстана, г. Караганда.
17. Жастардың бойында коммуникативтік лидерлік қасиетті дамыту. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Бəсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті мəселелері жəне келешегі», 16 ноября 2017 г.
18.«Жоғары менеджмент – білім берудің диалогтық жүйесінің лидерлік сапасын қалыптастырудың педагогикалық- психологиялық шарттары» «Современное видение образования: опыт и перспективы» г.Актюбинск 2018г
19. «Қызықты математика сабақтарын жүргізудің әдістемесі»( методические рекомендациии) УДК 373 ББК 74.262.21
20. «Чтение художественных произведений в начальной школе. Сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братислава (Словакия).
20. «Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов» Сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братислава (Словакия).
22.«Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие мен білім берудегі әдістемелік жұмыстар» (учебное пособие)
23. Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов. сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братислава (Словакия).
24. Дарынды балалармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
25. Особенности формирования основ экологической культуры детей дошкольного возраста. Сборник научных трудов ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и АркГПИ им. И .Алтынсарина– 2018.
26. Методика игровой технологии в дошкольных учреждениях. Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла. Сборник материалов международной научно-практической конференции, Ишим, 2019.
27. Эффективные способы обучения орфографии учащихся начальных классов. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Казахстан в мировом сообществе цивилизации» . Кустанай 2018.
28. Развитие творческих способностей у дошкольников в процессе игры. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Казахстан в мировом сообществе цивилизации» Кустанай 2018
29. Бастауыш сынып оқушыларына білім беруде жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы жеке тұлғаны дамыту. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Казахстан в мировом сообществе цивилизации, Кустанай 2018


Zaure

Фамилия, имя, отчество- Галымжанова Зауре Тойшыбековна
Занимаемая должность- Секретарь ученого совета, старший преподователь
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел: 87021092184
Преподаваемые дисциплины- «Инновации 12-летнего образования», «Значение 12-летнего образования в системе НШ», «Методика казахского языка»
Ученая степень(при наличии)- магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии)-
Наименование направления подготовки и (или) специальности - 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)-
1. 2012г. курсы повышения квалификации при Казахском государственном женском педагогическом университете по теме «Актуальные проблемы подготовки будущих учителей начальных классов»,
2. 2016г. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» по теме: «Современные педагогические технологии»
Общий стаж работы- 21 лет
Стаж работы по специальности- 21 лет
Количество и (наименование) научных трудов- 15 статей, 1 методическая инструкция, 1 методический сборник
1.Ғ.Қайырбековтың «Дала қоңырауы» поэмасындағы Ыбырайдың ұстаздық бейнесі (сахналық көрініс). Аркалык,2009 г
2. А.Байтұрсыновтың педагогикалық мұраларының маңызы. Аркалык,2010 г
3. Қиял-ғажайып ертегілері арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу. Қазақстан мектебі. Научно-педагогический журнал. №4,2011 г
4. Кіші мектеп жасындағы балаларға экологиялық білім берудің маңызы. Аркалык, март,2011 г
5. Оқушы дарындылығын айқындаудың педагогикалық-психологиялық мүмкіндіктері.Аркалык, 2013г
6. Қазақ ертегілерінің халықтық сипаты. Аркалык, 2013 г
7. Бастауыш мектептегі оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде А.Байтұрсынов шығармаларының тәрбиелік мәнін ашудың тиімді әдістері.Алматы, 2014 г
8. Ағартушы, педагог Н.С.Құлжанованың педагогикалық мұраларының мәні мен маңызы.Алматы, 2014 г
9. ЖОО-да қыз бала тәрбиесіне байланысты жұмыстарды ұйымдастырудың жолдары. Қостанай, 2014г
10. Қазақ әдеби тілінің бастау дәуірі. Алматы, 2014г
11. Тұрмыс-салт жырлары арқылы бала тілін дамыту мүмкіндіктері.Аркалык, 2015г
12. Мақал-мәтелдердің бала тәрбиесіндегі маңызы. Аркалык, 2015г
13.Қазақ әдеби тілінің зерттелу деңгейі. Астана, 2015 г
14. Мәңгілікке ұласқан ғұмыр. Аркалык, 2016 г
15. Аңыз әңгімелердегі Кейкі батыр бейнесі. Актобе, 2016 г
Количество и (наименование )учебных пособий, дата выпуска-
1. Тұрмыс-салт жырларының бала тәрбиесіндегі маңызы. Әдістемелік нұсқаулық,2015ж IZBN 978-601-7556-39-6
2. Студент жастардың денсаулығын нығайтуға және салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған іс шаралар. Аркалык, 2011 г


portfolio6

Фамилия,имя,отчество- Жусіпбек Индира Батырқызы
Занимаемая должностьПреподователь кафедры методики дошкольного и начального обучения, магистр
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сот.тел: 87023889286
Преподаваемые дисциплины – 
1.ТМ ознакомления детей дошкольного возраста с окружающей средой.
2. Организация преемственности детского сада со школой
3.ТМ музыкального воспитания детей дошкольного возраста
4. ТМ музыкального искусства
Общий стаж работы-12 лет
Стаж работы по специальности-2 года
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии
Научные публикации
Количество и (наименование) научных трудов: Скопус -2, Республиканский– 9, международный– 17, ВАК-9, зарубеж-8
І.Скопус
Научные публикации:
1. Креативтік қабілеттерді дамыту моделін жүзеге асыруда технологиялық тұрғының маңызы. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті мәселелері және келешегі». 16 ноября 2017 г.
2.Жоғары менеджмент-білім берудің диалогтық жүйесінің лидерлік сапасын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық шарттары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Заманауи білімге жаңаша көзқарас: Тәжірибе және даму болашағы» «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Актюбинск 2018 г
3. Қазіргі білім беруді басқарудың ерекшеліктері және негізгі қағидалары. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
4. Білім берудің диалог жүйесінде коммуникативтік лидерлік сапасын қалыптастыру жолдары. Сборник научных трудов ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и АркГПИ им. И .Алтынсарина– 2018
5. Бастауыш білім беруде қолданылатын оқыту технологияларына сипаттама. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Дар учителя» 2019г.

Talk to us

87143072488