Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

  • Басты бет
  • Жалпы ақпарат
  • Факультеттер.
  • Сырттай оқыту факультеті
  • Біздер туралы

Сырттай оқыту факультеті

Valikhanov

Валиханов Шаридияр Асфандиярұлы
Сырттай оқыту факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Balginbayeva

Балғынбаева Асылай БекетқызыБалғынбаева Асылай БекетқызыСырттай оқу факультетінің лаборанты
Факультет АрқМПИ-дің бас ғимаратының 1-қабатында орналаскан, №117 кабинет

Бүгінгі факультет

Бүгінгі күні сырттай оку факультетінде білім алу қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша жүргізіледі. Сырттай оқу факультетінен білім алып шыққан түлектер республикамыздың, облысымыздың, қаламыздың, түрлі еңбек саласында жемісті қызмет етуде. Түлектердің басым көпшілігі туған өлкеміздің мектептерінде жасөспірімдерді білім нәрімен сусындатуда.

Сырттай оку факультеті өндірістен қол үзбей, кызмет істеп жүріп-ақ жоғарғы білім алуға, сонымен бірге екінші мамандық иесі болуға да мүмкіндік беретін бірден-бір оқу түрі болып табылады. Әдіскерлер ұжымы деканның басшылығымен оку үрдісін бакылап, үйлестіріп отырады. Студенттер оқу үрдісінің барлық бағдарламалар түрлерімен қамтылып, ғылыми - зерттеу жұмыстарына тартылады. 

Қысқаша тарихи мәлімет

Ы.Алтынсарин атындағы Аркалық мемлекеттік педагогикалық институтының сырттай оқу факультеті 1972 жылдан бері қарай мамандар даярлап келеді. Бүгінгі таңда факультетте оқыту 19 мамандық бойынша қазақ, орыс тілдерінде окытудың қысқартылған және жеделдетілген бағдарламасы негізінде жүргізіледі. 

Факультет темендегі мамандықтарды дайындайды:

Арнаулы орта білім негізінде 3 жыл:

5В010100 «Мектепке дейінгі окыту мен тәрбиелеу» 5В010200 «Бастауыш мектепте окыту әдістемесі мен педагогикасы» 5В010300 «Педагогика жэне психология» 5В010600 «Музыкалык білім» 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» 5В010800 «Дене шыныктыру мэдениеті және спорт» 5ВО10900 «Математика» 5В011000 «Физика» 5В011100 «Информатика» 5В011200 «Химия» 5В011300 «Биология» 5 ВО 11400 «Тарих»

5В011500 «Құқық және экономика негіздері» 5В011600 «География» 5В011700 «Қазақ тілі және әдебиеті» 5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілдері»5В012100 «Қазак тілінде окытпайтын мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті» 5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептегі орыс тілі мен эдебиеті»

Жоғарғы білім негізінде 2 жыл:

• 5В010100 «Мектепке дейінгі окыту мен тәрбиелеу»

• 5В010200 «Бастауыш мектепте окыту әдістемесі мен педагогикасы»

• 5В010300 «Педагогика және психология»

• 5В010600 «Музыкалык білім»

• 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу»

• 5В010800 «Дене шыныктыру мәдениеті және спорт»

• 5В010900 «Математика»

• 5В011000 «Физика»

• 5В011100 «Информатика»

• 5В011200 «Химия»

• 5В011300 «Биология»

• 5ВО11400 «Тарих»

• 5В011500 «Құкык және экономика негіздері»

• 5В011600 «География»

• 5В011700 «Қазақ тілі және эдебиеті»

• 5В011800 «Орыс тілі мен эдебиеті»

• 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілдері»

• 5В012100 «Қазак тілінде окытпайтын мектептегі казак тілі мен әдебиеті»

• 5В012200 «Орыс тілінде окытпайтын мектептегі орыс тілі мен әдебиеті»Түлектер төмендегі біліктілік бойынша жұмыс істей алады:

• Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиеші

• Бастауыш сынып мұғалімі• Әлеуметтік кызметкер, балалар психологы, Мектепке дейінгі мекемелерде психолог жұмысы

• Музыка сабағының мұғалімі мектеп және колледж кабырғаларында

• Бейнелеу жэне сызу пәндерінің мұғалімі

• Дене мәдениеті мұғалімі, жаттықтырушы• Математика сабағынан

• Физика сабағынан

• Инфоматика сабағынан

• Химия сабағынан

• Биология сабағынан• Тарих сабағынан

• Құкық және экономика негіздерінен

• География• Қазақ тілі мен әдебиеті

• Орыс тілі мен әдебиеті

• Шетел тілдерінен мектеп және колледж, лицей кабырғаларында кызмет атқара алады.Факультетте 740 студент білім алуда.

• мемлекеттік білім гранты негізінде - 21,

• келісім-шарт негізінде -719,

• қазақ топтарында оқитын студент саны - 634,

• орыс топтарында оқитын студент саны - 106.

Қосымша ақпарат

• оқу нысаны: сырттай

• кіру сынаулары:

- Тестілеу-

Жоғары білімі бар мамандармен әңгімелесу аркылы

- Профильді пәні информатика, физика, химия, биология, дүние тарихы, география, қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, шығармашылық пән.

Talk to us

87143072488