Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

  • Главная
  • Жалпы ақпарат
  • Бөлімше
  • Академиялық мәселелер жөніндегі департамент
  • Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық

 Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында академиялық ұтқырлықты үйлестіруді Офис-Регистратор бөлімі жүзеге асырады, бөлімде академиялық ұтқырлық бойынша жұмысты ұйымдастыратын маман бар.
Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-де академиялық ұтқырлықты енгізу бойынша жұмыстың негізгі бағыттары:
Қазақстанның жоғары оқу орындарымен студенттермен алмасу туралы өзара ынтымақтастық туралы келісімдер жасасу;
• Қазақстанның жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты дамыту;
Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ студенттерінің сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру;
Қазіргі уақытта Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ барлығы он екі келісім-шарт бойынша жұмыс жасалып жатыр. Қазақстанның жоғары оқу орындарымен - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетімен, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетімен, Тараз мемлекеттік педагогикалық университетімен, Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетімен, Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтымен, SILKWAY халықаралық университетімен, Еуразия гуманитарлық институтымен, О.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетімен және шетелдік жоғары оқу орындарымен - Я.А.Коменский атындағы Ұлттық университетімен (Словакия, Братислава), Св.Кирил және Мефодия университетімен (Словакия, Трнава), Жешув университетімен (Польша).
АрқМПИ-де академиялық ұтқырлық Болон процесінің ережелері мен Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты студенттерінің академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру туралы ережелерді ескере отырып жүзеге асырылады (Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-дің академиялық саясаты, Ғылыми кеңестің отырысында бекітілген 2019 жылғы 28 тамыздағы №1 хаттама).
Ұтқырлықтың негізгі мақсаты - студентке таңдаған оқу саласы бойынша жан-жақты білім алуға мүмкіндік беру, оған белгілі білім орталықтарына қол жетімділік беру және білімнің барлық саласында студенттердің білімін кеңейту.
 Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалык институтында академиялық ұтқырлықты Офис-Регистартор бөлімі жүзеге асырады, бөлімде академиялық ұтқырлықты ұйымдастырушы маман бар.
 Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ академиялық ұтқырлық төмендегі бағытта жұмыс жасайды:
- Қазақстан бойынша басқа ЖОО студенттердің академиялық ұтқырлық бойынша шарттар жасайды;
- Қазақстан бойынша басқа ЖОО ынтымақтастықтың дамуына ықпал жасайды;
-Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ студентінің академиялық ұтқырлықты сыртқы және ішкі академиялық жинақылығының жүзеге асуы;
Қазіргі уакытта Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-да тоғыз келісім шарт жасалынды, ол – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалык институты, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, А.Байтұрсынов атындағы Костанай мемлекеттік универститеті, Костанай мемлекеттік педагогикалық институты, Жұбанов атындағы мемлекеттік аймактық университеті, Тараз мемлекеттік педагогикалык институты, Павлодар мемлекеттік педагогикалык институты, Шакарім атындағы мемлекеттік универститеті, Е.А.Букетов атындағы мемлекеттік универститеті, 1 келесім шарт шетелдік Я.А.Каменский атындағы университетімен (Словакия).

Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-да Болон процессіне және АрқМПИ-да студенттерге академиялық ұтқырлық ұйымдастыру ережесіне (Ғылыми кеңес отырысында №2 хаттамада «26» қырқүйек 2012 ж қаралды) сай жүргізіледі. 
Академиялық ұтқырлықтың басты мақсаты – студенттерге таңдаған бағытына байланысты жан-жақты білім алуға мүмкіндік жасау, білім орталықтарына баруға рұқсат беру.
2013-2014 оқу жылы 2 семетрде Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-на академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша басқа Қазақстандағы ЖОО 4 студент келді:
1. Ауезханова Асель – мамандық «Психология» А.Байтұрсынов атындағы Костанай мемлекеттік универститеті
2. Хайруллина Акбота –мамандық «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» Тараз мемлекеттік педагогикалык институты
3. Токсабай Акбота – мамандық «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» Тараз мемлекеттік педагогикалык институты
4. Кошкарбаева Жанерке – мамандық «Бастауыш мектепте оқыту әдістемесі мен педагогикасы» Тараз мемлекеттік педагогикалык институты
2-3 курс студенттерге академиялық ұтқырлық бағдарламасын түсіндіру бойынша дәстүрге арналған әр жыл сайын сәуір айыныңда Офис-Регистратор семинар өткізеді. Семинар басқа Қазақстандық ЖОО академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша барып келген студенттермен бірге өтеді және жерлікті газеттерде мақалалары жарық көреді.

akad mob
akad mob 2

   Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2010 жылдан 2015 жыл аралығында барлығы 39 студент осы бағдарлама негізінде білім алды. Тағы қуанышты жетістік - институттымызға қонаққа А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінен, Тараз мемлекеттік педагогикалық институтынан, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтынан студенттер келіп, білімдерін жетілдіріп, тәжірібе алмасып кетті. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша 2 студент Словакияда білімдерін шыңдап оралды. 2015-2016 оқу жылында да осы бастама жалғасуда. Педагогика және филология факультетінің «Шетел тілдері: екі шет тілі» мамандығында оқитын 3 курс студеттері өз білгендерін ары қарай дамытып, тәжірібе алмасу үшін сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Словакия еліне, Я.А.Коменский атындағы университетіне жібердік.

Akadem 2
Akadem 3

Академиялық ұтқырлық- болашаққа деген нық қадам !

Академиялық ұтқырлық – білім беру үрдісіндегі зор мүмкіндік, ЖОО арасындағы ынтымақтастыққа жол ашады. 
Академиялық ұтқырлық – кез-келген оқу орнының студентінің оқу, тәжірибе алмасу, зерттеу мақсатында, белгілі бір мерзімге семестр немесе оқу жылында өз еліндегі немесе басқа елдегі оқу орнындарында білімін жалғастыруы, яғни білім алуы.

Семинар мақсаты: Академиялық ұтқырлықпен басқа ЖОО-дан келген студенттермен пікір және тәжірибе алмасу және басқа ЖОО-на оқуға баратын студенттерге түсіндіру.
Академиялық ұтқырлық сыртқы (халықаралық) және ішкі (ұлттық) академиялық ұтқырлық болып ажыратылады.
• Сыртқы академиялық ұтқырлық – шетелдік жоғары оқу орындарында білім алу, оқытушы-зерттеушілердің білім беру салалары мен ғылыми мекемелердегі қызметі.
• Ішкі академиялық ұтқырлық - білім алушылардың, оқытушы-зерттеушілердің Қазақстанның беделді жоғары оқу орындарында білім алуы, қызмет етуі.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасын дамыту және оны жүзеге асыру -институтымыздың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2010 жылдан 2015 жыл аралығында барлығы-49 студент білім алды. Сондай-ақ, институттымызға қонаққа А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті және Тараз мемлекеттік педагогикалық институтынан студенттер келіп оқыды. Биылғы оқу жылында да Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтынан студент келіп, білім алуда. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша 4 студент Словакияда оқып келді. Былтырғы оқу жылы барып келген студенттер есеп беру мақсатында алған мол тәжірибиелерімен, барған оқу орнымен өзіміздің оқу орнымызды салыстыра отырып, екі жақтың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып өтті. Сонымен қатар, академиялық ұтқырлық бағдарламасы арқылы жаңа достар тауып, жаңа жер көріп, сарқылмас білім алып, студенттік өмірлерінде ұмытылмас естелік қалдырды. Төменгі курс студенттеріне өздерінің жетістіктерінен мысалдар келтіре отырып, оларды да өз мүмкіндіктерін қорықпай пайдалануға шақырды. Академиялық ұтқырлық студенттерге берілген үлкен мүмкіндік екенін түсіндірді. 
Ал, сыртқы академиялық ұтқырлықпен шетелге барып келген студенттер, олардың оқу үрдістерімен таныстырды, шетелдік студенттерден үлгі алуға шақырды. Бір сәтке қатысушы студенттерді Словакия еліне саяхат жасатты. Институттымыздың басшыларына алғыстарын білдіріп, шетелден алған әсерлерін сөзбен айтып жеткізе алмады. Қатысушы студенттердің кеуделеріне үміт ұялатты. Семинар соңында түрлі сұрақтар қойылып, академиялық ұтқырлық бағдарламасын жан-жақты талқыланды. Академиялық ұтқырлық – әр студенттің өзінің білім алуын өзі қалыптастыру мүмкіндігі. Академиялық ұтқырлық – отандық ғылым мен жоғары оқу орындарының халықаралық білім беру кеңістігіне кірігуін қамтамасыз ететін маңызды жайт. Қазір академиялық ұтқырлық тек әр елдегі ЖОО-лар арасындағы студент алмасуды ғана емес, интеллектуалдық өрлеудің, ғылыми және мәдени әлеует, ресурс, оқыту технологиясымен алмасуды көздейді. Еліміздің еуропалық үлгідегі бұл үдеріске қосылуы қазақстандық жас түлектердің әлемнің кез келген елінде қызмет етуіне жол ашқанын айтпай кетуге болмас. Бұл – жастарға берілген үлкен мүмкіндік. Яғни, сіздерге берілген үлкен мүмкіндік! 
Қазіргі таңдағы адамзаттың тіршілігінің негізгі тұғырнамасы – білім болып табылады. Тәуелсіздік алғалы бері жыл сайын жүргізіліп, білім жүйесіне енгізіліп отырған реформалар біздің болашағымызға салынып жатқан даңғыл жол деп айтуымызға болады. Себебі, қай мемлекеттің болсын даму жолы, яғни экономикалық-әлеуметтік жағдайына тікелей апарар жол – сол елдің білімінің дамуы болып табылады. Яғни, болашақта бәсекеге қабілетті мемлекеттер қатарына ену міндеті бәсекеге қабілетті жас маман мойнына жүктелетін абыройлы да, жауапты міндет болып отыр. 
Бүгінгі жас ұрпақ – ертеңгі мемлекет тұтқасын ұстаушы білікті маман, ел тағдырын шешуші азамат. Олай болса, еліміздің болашағы болып табылатын жас мамандарға білім беретін ЖОО-дың білім жүйесін дамыту заман талабы, — деп айтуымызға болады.


Білім сапасы академиялық ұтқырлықта!

   Елбасымыздың салихалы саясатының арқасында елімізде ғылым және білім жүйесінің дамуы дұрыс жолға қойылып, ілгерілеушілік байқалуда. Қазіргі кезде еліміздің жоғарғы оқу орындарының оқу процестеріндегі басты бағыттарының бірі – академиялық ұтқырлықты тиімді жүзеге асыру болып табылып отыр. 
  Офис-Регистратор бөлімі 2017 жылдың 28 сәуірінде «Білім сапасы академиялық ұтқырлықта» атты семинар өткізді. Осындай семинар өткізу жылдағы дәстүрге айналған. Семинар мақсаты: Академиялық ұтқырлықпен басқа ЖОО-нан оқып келген, студенттермен пікір алысу және тәжірибе алмасу, І-ІІ курс студенттеріне түсіндіру. 
   2016-2017 оқу жылы 1,2 семестрде барлығы - 15 студент ішкі академиялық ұтқырлықтан өз білімдерін шыңдауда. Ал, сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша - 3 студент Словакияда, Св.Кирилла и Мефодия университетінде (Трнава қаласы) білім алып қайтты. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтынан 1 студент - Ерденова Гульдана (5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығынан) келіп оқып, Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-на деген ыстық ықыласын білдіріп, (№52 30.12.2016ж) «Торғай» газетіне мақала жазды. Ал, енді келесі оқу жылының 1,2 семестріне барлық мамандықтан үміткер студенттер келіп жазылуда. Келесі оқу жылында жақсы көрсеткіш көрсетеміз деген ойдамын. 
  Академиялық ұтқырлықпен оқып келген студенттің диплом қосымшасына оның басқа ЖОО-да оқығандығы туралы мәлімет жазылады. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқанда, Қазақстанның Болон процесіне қосылуы жоғары білімнің жаңарып, дамуына жол ашады және жоғары оқу орындары мен студенттерге мол мүмкіндіктер береді. Семинар барысында, «Қазақ тілі, орыс тілі практикалық курсы және шетел тілдері кафедрасының» аға оқытушы Бакирова Жамила Махсұдқызы сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасымен баратын студенттерге қойылатын талаптар мен тест, конкурс қалай өтетінін түсіндіріп, алдағы сынақтан сәтті өтулеріне тілектестік білдірді. Келесі сөз кезегі, осы академиялық ұтқырлықпен оқып келген студенттерге беріліп, олар өздерінің алған тәжірибелері және әсерімен бөлісті. Сонымен бірге, шетелге барып келген студенттер үлкен мақтанышпен алған сарқылмас тәжірибелері мен білімдерін көрсетті. І-ІІ курс студенттері үлкен ықыласпен тыңдап, қызықтырған сұрақтарына жауап ала білді.
   Семинарымыздың соңында «Ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстарды ұйымдастыру» бөлімінің маманы Бермағамбет Рауан Едігеұлы қатысушы студенттерге білімдерін шыңдауын және шетел тілін жақсылап меңгерулерін, биік белестерді бағындыруларына тілектестік білдірді. Офис-Регистратор бөлімінің бастығы Шайменова Ляззат Сериковна академиялық ұтқырлық бағдарламасымен баратын студенттерге, институтымыз барлық жағдай жасап отырғанын, келешек жастардың қолында екенін, берілген мүмкіндіктерді тиімді пайдалану керек екенін атап өтті. Семинарымызды қорытындылай келе, тақырыбымыз толықтай ашылып, көздеген мақсатымызға жеттік. Сыртқы академиялық ұтқырлықпен барған студенттер өздерінің Қазақстан Республикасының азаматы екенін мақтан тұтып, басқалардан ешбір кемшіліктері жоқ екенін, білімдерінің толықтай жететінін, шетел тілін жетік, шетелдіктермен бір деңгейде қолдана алатындықтарын басты негізге ала білді. Тек «Шет тілдері: екі шет тілі» мамандығының студенттері ғана емес, басқа мамандық иелерінің де шетел тілін жақсы меңгеріп, шетелге баруларына еш кедергі жоқ екеніне толықтай сенім білдірді. 
   Шетелдік студенттерден білімге деген қызығушылықтарын, өнеге ретінде өзіміздің тұла бойымызға сіңірсек, нұр үстіне нұр болар еді. Ішкі бағдарламамен барған студенттер біздің институт оқытушыларының да берген білімдерін басқа институттардан еш кем емес екенін, оқытушыларымызға баға жетпес білім нәрімен сусындатқандарына, осы бағдарламамен айналысатын бөлім бастығына және барлық құжаттармен қамтамасыз еткен маған алғыстарын білдірді. «Оқығаныңды айтпа, тоқығаныңды айт!» деген халқымыздың дана сөзімен аяқтағым келіп отыр.
 «Академиялық ұтқырлық – әлемдік білім кеңістігінің кілті!»

   Елбасымыз айтқандай: «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс. 

  Офис-Регистратор бөлімі 2018 жылдың 27 сәуірінде «Академиялық ұтқырлық – әлемдік білім кеңістігінің кілті!» атты семинар өткізді. Cеминар жыл сайын өткізіледі. Семинар мақсаты - Академиялық ұтқырлықпен басқа ЖОО-нан оқып келген, студенттермен пікір алысу және тәжірибе алмасу, І-ІІ курс студенттеріне түсіндіру. 2017-2018 оқу жылының 1,2 семестрінде барлығы 13 студент ішкі академиялық ұтқырлықпен өз білімдерін шыңдап жатыр. Ал, сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша 4 студент Словакияда оқып келді. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінен 1 студент, 3 курсқа 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығына Қасымхан Азат Қайыржанұлы келіп оқыды. Ал енді келесі оқу жылы 1,2 семестрге, барлық мамандықтан үміткер студенттер келіп жазылуға болады. Келесі оқу жылында жақсы көрсеткішке қол жеткізіледі деген үміттеміз. 

   Алғашқы сөз кезегін алған Офис-Регистратор бөлімінің бастығы Л.С.Шайменова семинардың жылда өтетінін атап өтті. Академиялық ұтқырлық бағдарламасының мүмкіншіліктерін былтыр барып келген студенттер, қайда барғандарын, мақсаттары, алған әсерлерін, жатақхана, аудитория, кітапхана жайында, бос уақыттарын қалай өткізгендерін, барған ЖОО-ны туралы толық мәлеметті есеп берумен қатар презентация арқылы І-ІІ курс студенттеріне түсіндіре білді. 2016-2017 оқу жылы 1,2 семестрде 15 студент барып келді. Тараз мемлекеттік педагогикалық университетіне барып оқып келген, 5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 4 курс студенті С.М.Иристаева Москвадан келген профессордан дәріс алғанын, бос уақытында көне қаланы тамашалап ұмытылмастай әсерде болғанын, жалпы алғанда, екі ЖОО-ның айтарлықтар айырмашылықтар жоқ екенін, өзіне сарқылмас білім мен тәжірибе алып, ұмытылмастай естеліктер қалдырғандығын мақтанышпен айтты. Келесі сөзді 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығынан Тараз қаласына барып келген, Г.Б.Құттығали мен Н.М.Мұхамбетжанова ууниверситеттің оқу жүйесі мемлекеттік жалпы оқу стандартына сәйкес жүргізілгенін, оқу ғимараты, ішіндегі аудиториялары мен шеберханалары, студиялары мамандыққа қажетті барлық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілгенін, қызметкерлері өз кәсіптерін жетік меңгерген, білікті мамандар, аға-оқытушылар студенттермен жан-жақты қарым-қатынаста, білмеген сұрақтарымен, қажетті ақпаратты университет әкімшілігі, сондай-ақ педагогтар әрқашан көмек бергендерін атап өтті. Екі ЖОО-ның ВЕНН диаграммасы бойынша салыстыра отырып, студенттердің өз бетімен жұмыс жасауы мен сабақ барысында өзекті мәселелер жиі-жиі қозғалып жеке сабақтар өткізілетінін атап өтті. Сөз соңында Ақтөбе өңірінен болғандықтан, бірінші рет Тараз қаласын көріп, ЖОО-да оқығандарын үлкен әсермен әсерлеп айтты. Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің, 5В010900 «Математика» және 5В011000 «Физика» мамандықтарының студенттері Ұ.Н.Жақыпбек, Б.Ж.Балтабай өздері Оңтүстік өңірден болғанымен Тараз қаласында бірініші рет болғандарын қуанышпен атап өтті. Академиялық ұтқырлықпен бару мақсаттары: ең бастысы өз білімдерін шыңдау, жаңа ортамен танысу. Айырмашылықтары баға қою жағынан, кредит саны жағынан, сабақ уақыты жағынан. Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университетіне 5В011400 «Тарих» және 5В010300 «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттері А.Д.Тәңебергенова мен Н.С.Турсинбекова әсем қала Алматының пейзажымен бастады, себебі бірінші рет екендерін айтты. Университеттің ұйымдастырған түрлі конференциясы мен іс-шараларына қатысып, мадақтама қағазымен марапатталғандарын, білімдерін шыңдап, өмірлік тәжірибе алғандарын мақтанышпен атап өтті. Универсиаданың жабылу салтанатты кешінде көрермен болып қатысқандықтарын айтты. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетіне 5В011100 «Информатика» және 5В011300 «Биология» мамандықтарынан Ж.А.Жұмағазина, А.Бақытбекқызы барып оқыды. Жұмағазина Жансая «Информатика» мамандығының қыр- сырын толық меңгергендігін, барлық жерде WI-FI желісінің жылдамдығы жоғары болғанын, кез-келген программаны әп-сәтте орындауға барлық жағдай жасалғанын  атап өтті. Ең басты барудағы мақсаты өзі Арқалықтың тұрғыны болғандықтан, облыстағы ЖОО-на барып, өзін бір сәтке нағыз студент екенін сезініп, білімін ары қарай жетілдіру. Ал, Бақытбекқызы Айнұр түрлі лабараториялық аудиториялардың зерттеу мақсатында толық жағдай жасалып, тәжірибе жасауға қызығушылығының артқанын, Қостанайдың тұрғыны болғандықтан, қаласындағы ЖОО-да оқу бала кезіндегі арманы екенін, осы бағдарламанын арқасында арманының орындалғанын үлкен мақтанышпен айтты. Еуразия гуманитарлық институтына 5В011400 «Тарих» мамандығынан А.Е.Қайырбекова, Қ.Еркіман, Д.А.Болатқалиева еліміздің бас қаласы Астанада өткізген әрбір сәттерін толқыныспен еске түсіріп, институт ішіндегі түрлі шығармашылық бірлестіктерге қатысып, тынысымен танысып, елордамыздың архитектурасымен танысып, жаңа достар тауып, білімдеріне білім қосып келгендеріне өте қуанышты екендерін айтып жеткізді. Е.Қабылдың бір ауыз сөзі: « мен өзім Еліміздің бас қаласы болған Астанада өткізген жарты жылдық уақытта:қиында қызықты, өміріме  мол тәжірибе  болатын сабақ алдым. Көп  достар таптым. Менің сіздерге айтар сөзім денсаулықтарыңыз бен мемлекеттің қолдауы барда қазақстанымыздың кез келген жерінің жоғарғы оқу орнынан білімдеріңізді артырыңыздар , шыңдалыңыздар, қозғалыссыз қалмаңыздар! Атың барда жер таны желіп жүріп деген халық сөзі бекер айтылмаған болар...  Студент- аш . Себебі ол білімге жаңашылдыққа кез келген өзін дамытатын бастамаға аш болуы керек. Абай атамыз айтқан: көрсем, білсем деген ақылды жастардан болуға қолдан келгенше тырысайық. Сөз соңында сіздерді осы оқу орнында білім алуға шақырамын! Өкінбейтініңізге өз көзіңізді жеткізуіңізге тілектеспін!». Словакияның Трнава қаласындағы Әулие Кирил және Мефодия университетіне 5В011900 «Шетел тілдері: екі шет тілі» мамандығынан 4 курс студенттері Ш.Е.Есенбеков, Б.М.Нагызканова, Н.Қ.Өмірбай және 5В011100 «Информатика» мамандығынан А.Х.Қасым шетелде оқып келді. Олар университеттен алған әсерлерімен, оқу барысында қандай қиындықтықтармен кездескендерін айтты. Бос уақыттарында әсем қалаларымен қатар, Чехия, Париж жалпы Еуропа елдеріне саяхат жасағандарын айтты. Ағылшын тілін жетік меңгергендерін, халқымен танысып, словак тілін үйренгендерін мақтанышпен жеткізді. Студенттер оқу процестері жайлы, сабақ кестелері туралы, таңдау пәндері, кредит сандары, жалпы сессияның қалай өткені жайлы мәлімдеді. Офис-Регистратор бөлімінің бастығы Л.С. Шайменова өз сөзінде біздің келісім-шартқа қол қойған біздің институт пен университеттердің студенттердің білім алуына және тұруына барлық жағдайлар жасайтынын атап өтті және институт ұсынған мүмкіндіктерді тиімді пайдалану қажеттігін атап өтті. Қорытындылай келе, студенттер институт басшылығына және құжаттармен қамтамасыз еткен

   Офис-Регистратор бөліміне алғыстарын білдірді. Академиялық ұтқырлық бағдарламасының арқасында ел көріп, жер көріп, ең бастысы білімдерін шыңдап, жаңа достар тапқандарына дән ризашылықтарын білдірді және үміткер студенттерге ешнәрседен қорықпай алған білімдерін дәлелдеп, келесі жылы жақсы көрсеткіш көрсетулеріне тілектестіктерін білдірді. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-да сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасымен 5В011900 «Шетел тілдері: екі шет тілі» мамандығы ғана емес басқа мамандықтардың студенттері де оқи алады. Ішкі ұтқырлық бағдарламасымен таңдаған ҚР ЖОО-на бара алады. I-II курс студенттері ұсынылған материалдарға үлкен қызығушылық танытты, көкейлерінде жатқан сұрақтарға жауаптар ала білді. Академиялық ұтқырлық студенттерге берілген үлкен мүмкіндік.

academ
academ2

academ3academ4academ5


 Білікті маман даярлау - заман талабы!

    Офис-Регистратор бөлімі 2018 жылдың 19 қазанында «Білікті маман даярлау – заман талабы» атты семинар өткізді. Осындай семинар өткізу жылдағы дәстүрге айналған. Семинар мақсаты: академиялық ұтқырлықпен басқа ЖОО-нан оқып келген студенттермен, пікір алысу және тәжірибе алмасу, І-ІІ курс студенттеріне түсіндіру. 

  2010 жылдан 2018 жыл аралығында барлығы -  93 студентті оқуға жібердік. Ал, сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша барлығы - 15 студент Словакияда, Св.Кирилла и Мефодия университетінде (Трнава қаласы) білім алып қайтты. Басқа ЖОО-нан барлығы – 16 студент келіп, біздің институтымыздың мүмкіншіліктеріне, оқытушылардың біліміне, жатақханамызға тәнті болып, өздеріне ұмытылмас естеліктер мен достар тапқандарына ризашылықтарын газет беттеріне мақалалар жазып, бізге деген ыстық ықыластарын білдіріп кетті. Осы оқу жылы 1 семестрде 1 студент 5В011900 «Шетел тілдері: екі шет тілі» мамандығынан Кәкімжанова Луиза Абайқызы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде оқып жатыр. Ал, 4 студент 5В011000 «Физика» мамандығынан Аккулов Дархан Джаксибекугли, 5В011300 «Биология» мамандығынан Гумарова Алина Бериковна, 5В011900 «Шетел тілдері: екі шет тілі» мамандығынан Калимжанова Аида Кайратовна және Сактапбергенова Макпал Уразбаевна Св.Кирилл және Мефодия атындағы университетінде, Словакия Республикасының, Трнава қаласында оқып жатыр.

  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 1 студент, 3 курсқа 5В011900 «Шетел тілдері: екі шет тілі» мамандығына Даркенова Диана Оразқызы және  Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінен 3 студент, 3 курсқа және 4 курсқа 5В010600 «Музыкалық білім» мамандығына Сәруәров Ернұр Төлеуұлы және 5В011500 «Құқық және экономика негіздері» мамандығына Бәшір Ботакөз Жылбекқызы, Бәшір Қаракөз Жылбекқызы  келіп оқып жатыр. Ал, енді келесі оқу жылының 1,2 семестріне барлық мамандықтан үміткер студенттер келіп жазылуда. Келесі оқу жылында жақсы көрсеткіш көрсетеміз деген ойдамын. 

   Семинар барысында, академиялық ұтқырлықпен оқып келген студенттерге сөз беріліп, олар өздерінің алған тәжірибелері және әсерлерімен  бөлісті. Сонымен бірге, шетелге барып келген студенттер үлкен мақтанышпен алған сарқылмас тәжірибелері мен білімдерін көрсетті. І-ІІ курс студенттері үлкен ықыласпен тыңдап, қызықтырған сұрақтарына жауап ала білді. 

   Офис-Регистратор бөлімінің бастығы Шайменова Ляззат Сериковна академиялық ұтқырлық бағдарламасымен баратын студенттерге, институтымыз барлық жағдай жасап отырғанын, келешек жастардың қолында екенін, берілген мүмкіндіктерді тиімді пайдалану керек екенін атап өтті. Семинарымызды қорытындылай келе, тақырыбымыз толықтай ашылып, көздеген мақсатымызға жеттік.

Academacadem2academ3Academ4academ5academ6Academ7Academ8

Talk to us

87143072488