Arkalyk Pedagogical Institute named after Y. Altynsarin

Portfolio

SandugashFull name: Turikpenova Sandugash Zhumanovna
Position: Head of Department "Music and Fine Arts"
Teaching disciplines
• Actual art (workshop)
• Methods of teaching fine arts
• New technologies in education
• Visual art – 2 (drawing)
• Methods of teaching art work
• Degree work as research
• Design and technology
• The elements of computer design
Academic degree - candidate Education Sciences
Academic status –professor, member of the Union of Artists of Kazakhstan
Name of specialty 5В010700 – Fine art and drawing
Qualification, professional retraining
• (2004-2005 ж., 2007-2008 оқу жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ-інің “Оқытудың қазіргі инновациялық технологияның әдіс – тәсілдері”
• 2009-2010 ж. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту», «Ақпараттық танымдық құзреттілікті қалыптастыру жолдары», «Ғылыми ізденіс жұмыстарының жүргізілу әдістемесі»
• 2012-2013 ж. Алматы қаласында «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
• 2014-2015 оқу жылында Астана қаласындағы «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсының тренер сертификаты
• 2015-2016 уч.г. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества» сертификаты
• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2015 жылғы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері куәлігін
• 2015-2016 оқу жылында Туркия. Памуккале университетінің «Сурет өнері» факультетінде мамандығы бойынша біліктілігін жоғарлатқан және Туркияның тілдер институтының сертификаттарын алған.
length of service – 27 years
length of service on specialty – 27 years
List of scientific publications of the faculty:
1. Бейнелеу өнері мамандығы бойынша жаңа бағыттағы өнер пәні мұғалімін дайындауды жетілдіру статья. Шығармашылық іс-әрекетті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері атты. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 2009 ж. Шымкент қ. 0,9 п.л.
2. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі статья Оңтүстік өңірінің ғылыми хабаршысы ғылыми журналы № 11 (41) 2010 ж. Шымкент қ. 0,36 п.л.
3. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін кілем өнері арқылы көркемдік білім беруге дайындау әдістемесі статья «Әуезов оқулары – 9: «Жаңа онжылдықтағы ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму жолдары» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның еңбектері, Шымкент-2010 0,52 п.л.
4. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін педагогикалық қызметке дайындау статья Төлегенов оқулары«Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, – Арқалық қ., 17 сәуір 2012 ж. 0,18 п.л.
5. Мектеп оқушыларының көркемдік білімдерін қазақ бейнелеу өнері арқылы қалыптастыру статья Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 50 жылдық мерейтойына арналған «Шоқан тағылымы - 16» Халықаралық ғылым – практикалық конференция материалдары, 2012 ж. Көкшетау қ.
6. Қазақ бейнелеу өнері шеберлерінің еңбектері арқылы көркемдік білім беру ерекшеліктерістатья «Қазақстан Республикасы халқының материалдық емес мәдени мұралары: қазіргі жағдайы мен даму келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары, 8-9 маусым 2012 жыл Алматы қ. 0,39 п.л.
7. Бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындаудың өнертанымдық – педагогикалық негіздері статья «Шоқан тағылымы - 17»Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары, 2013 ж. Көкшетау қ. 0,18 п.л.
8. Methods of training fine arts and its deveIopment in Kazakhstan статья Paradigmata poznani. 2, 2014 Чехия 0,25 п.л.
9. TRAINING FUTURE ART TEACHERS ART EDUCATION IN THE COURSE OF TEACHING THEM SPECIAL DISCIPLINES статья Teoreticeskaa i prikIadnaa nauka
№ 6 (14) 2014Caracas, VenezueIa 30.06.2014 0,31 п.л.
10. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындаудың формасы мен әдістері. «Білім-Образования» Ғылыми-педагогикалық журнал Алматы қ., қазан, № 3 (70), 2014
11. Қазақтың қолданбалы өнерінде гобелен өнерінің алатын орны. «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., АрқМПИ, 11 сәуір 2014
12. Methods and forms of training future art teachers for their speciality. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал Чехия қ., мамыр 2015 ж.
13. Оқытудағы жаңа тәсілдер арқылы оқушылардың қатысымдық құзыреттілігін дамыту
Ұлы дала және Еуразия құндылықтар: көркем білім мен эстетикалық тәрбие атты Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕНУ, Астана
14. Қазақ бейнелеу өнеріндегі «Аң стилінің көрінісі» Ұлы дала және Еуразия құндылықтар: көркем білім мен эстетикалық тәрбие атты Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕНУ, Астана
15. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер «Әлем өзгеруімен біз де өзгереміз» Назарбаев зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Астана қ., қаңтар, 2015 ж. 0,13
16. Шоқанның шығармашылық ізденістері Аймақтық ғылыми-педагогикалық форум материалдары. Инновация. Ғылым. Педагог. Арқалық., АрқМПИ, 2015
17. TYPICAL CHARACTERISTICS OF BEAST STYLE AND ITS PLACE IN KAZAKH GRAPHIC ARTS (Значение типовых особенностей изображения стиля животных в казахском изобразительном искусстве) «Проблемы современной науки и образования». Научно-методический журнал. Импакт-фактор РИНЦ-0,087 . Россия, г.Иваново 2016
18. Educational meaning of yurt – tne first central asian architectural construction (Юрта – первое архитектурное сооружение в средней азии, его воспитательное значение) «Первый независимый научный весник» Научный журнал ВАК РИНЦ Украйна, г.Киев 2016
19. «Халықтың ою-өрнектерінің түрлері мен қолданылатын орындары» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 ақпан 2016
20. «Қазақтың дәстүрлі ұлттық киімдеріне байланысты салт-дәстүрлер мен ырымдар» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 ақпан 2016
21. «Дәстүрлі емес сабақ түрлері арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 25 ақпан 2016
22. Қазақстан бейнелеу өнері пәнін оқыту барысында көркемдік білім беруге дайындау «Кәсіби-педагогикалық білім беруде жобалау инновациясының ғылыми негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 14 сәуір 2016 жыл
23. Қазақстан суретшілерінің шығармашылық жұмыстарындағы көркемдік сипаты «Кәсіби-педагогикалық білім беруде жобалау инновациясының ғылыми негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 14 сәуір 2016 жыл
24. «12 жылдық білім беру жүйесінде оқушылардың өнертану мәдениетін дамыту әдістері» № 3 2016 ж. Астана.
25. THE SIGNIFICANCE OF ORNAMENT COMMON FOR THE TURKIC NATION Значение общего орнамента для тюркских народов. г.Харьков, 15 октября 2016 г.
26. «MARKED STONE» IS A HERITABLE ORIGINAL OF THE KAZAKH FINE ARTS. Восточно-Европейский научный журнал Польша – Варшава № 14 2016 г.
27. «Гобелен өнерінің қалыптасуы мен дамуы». Шымкент 2017 ж. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 28.04.2017 ж.
28. «Торғай өңіріндегі зергерлік өнердің ерекшелігі». Шымкент 2017 ж. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 28.04.2017 ж.
29. «Бейнелеу өнері пәніндегі сызықтарды бақылау және ауалық перспективаның маңызы». Туркия. Афионкарахисар қаласы. Халықаралық Симпозиум материалдарының жинағы 23 – 25 қазан, 2018.
30. Үйірме жұмысын ұтымды ұйымдастыру. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Мәдениеттер жақындастығының халықаралық онжылдығы бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары». 2 том.Алматы 2018.186-188 б.
31. «Шығармашылық жұмыстар жасау барысында бисер материалдарын пайдалану» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Мәдениеттер жақындастығының халықаралық онжылдығы бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары». 2 том. Алматы 2018. 186 – 188 б.
32. «Интерактивті оқыту технологиясының әдіс-тәсілдерін көркем еңбек сабағында қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру» «2019-Жастар жылы» аясында шетелдік ғалымдардың қатысуымен өтетін «Сандық білім:ерекшеліктері және даму үрдісі» атты республикалық форум материалдары 15 қараша, 2019 жыл. Арқалық қаласы.
Number of manuals (name), date of issue
1. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. 2008 ж. (ISBN 9965-567-08-5)
2. Қол өнері арқылы көркемдік білім беру. Учебное пособие АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2011 ж. 3,23 п.л
3. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі. монографияАрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2013 ж.(ISBN 978-601- 7425-03-06) 9,58 п.л.
4. Өнер тарихы мен теориясы. Электронды оқу құрал. ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынды. Хаттама №1, 23.01.2015 ж.
5. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. Оқу – әдістемелік құрал. ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. Екінші басылым. 2015 ж. (ISBN 9965-567-08-5)
6. Қазақстанның бейнелеу өнері тарихы. Оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978-601-321-202-9)
7. Мамандыққа кіріспе. Оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978-601-321-201-2)
8. Кескіндемені оқыту әдістемесі. Эл. оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978-601-7892-43-2)
9. Мүсін және пластикалық анатомия. Эл. оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978 - 601- 7892 – 44 -9).
10. «Көркем еңбек» Оқу әдістемелік құрал Алматы, 2019 ж. 12,06 ш.б.т.


Full name: Shayakhmetova Aigul Asylkhanovna
Position: Senior teacher of "Music and Fine Arts" chair
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The taught disciplines:
• Solfeggio
• Additional musical instrument - Features learning tool in the target
• Accompaniment class - Specificity performance of vocal works
Accompaniment
• Polyphony
• Analysis of musical works
• Harmony
• Music psychology and psychology of music education
• The main musical instrument - piano
• The history of foreign music
Academic degree -
Academic status -
Name of specialty: 5B010600 - music education under
length of service - 27 years
length of service on specialty - 10 years
List of scientific publications of the faculty:
• «Technique of playing musical instrument as the level of professionalism of the musician," Materials of the Republican scientific-practical conference "Altynsarinov’s readings - 2012", October 5, 2012.Arkalyk city;
• «Basic principles of concertmaster’s work," Materials of the Republican scientific-practical conference "Tulegenov’s reading - 2013", April 12, 2013.Arkalyk city;
• «The role of music education in the formation of personality", materialsof the International Symposium "Folk musical instruments and instrumental music of the Turkic peoples: Past, Present and Future", April 25-26, 2013. KazNPUAbay, Almaty;
"Folk musical art – a basis of formation of esthetic culture of pupils", materials of the International scientific and practical conference "Aldamzharov’s Readings — 2013", December 4-5, 2013 the Bulletin of Science magazine of KSTU named after.Z.Aldamzharov, Kustanay city.
• "Musical education as a basis of formation of esthetic culture of pupils", materials of a republican scientific and methodical seminar "Problems and perspectives of art pedagogy ", devoted to the 60th anniversary of professor B.E.Ospanov;
• "Features of training of playing a piano", collection of materials of the International scientific conference "Paradigm of Modern Science by Eyes of the Youth", April 12, 2014, VPO "CSU", Kustanay branch, Kostanay city
• "Piano art of Kazakhstan" materials of the international scientific-practical conference "Science and education in the modern world" volume 3, Academy "Bolashak" Karaganda, February 19, 2016;
• "Performing skills" materials of the republican scientific-practical conference "Tulegen readings", part III, February 25, 2016, Arkalyk;
• "Study of additional musical instrument - piano" materials of the XII international conference "Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2016" section "Music and life", 22-28 February 2016, Prague, Czechoslovakia.
• "Musical education as a focal point of the formation of patriotism among junior schoolchildren", materials of the international scientific and practical conference, KazNPU named after Abai, May 26-27, 2016, Almaty;
• "Exercises - a part of piano technique" Collection of materials of the republican scientific and practical conference "Ybyraev readings-2016: Y. Altynsarin - the founder of secular education in Kazakhstan", Arkalyk, October 20, 2016;
• "The use of innovative technologies in the study of the discipline of an additional musical instrument" Collection of materials of the city student scientific and practical conference "Kulzhanov readings-10" on the topic: "Moral education of the younger generation, the great history of the great steppe", Arkalyk, Humanities College named after N. Kulzhanova, November 25, 2016;
• "The work of an accompanist with students of various specialties" Materials of the XIII International Scientific and Practical Conference "Get Research-2017" 15-22 February 2017, Sofia, Bulgaria;
• "Application of innovative technologies in music lessons" Materials of the IV international scientific and practical conference "Science and education - the most important factor in the development of society in modern conditions", Central Kazakhstan Academy, Karaganda, April 28, 2017;
• "Education of Kazakhstani patriotism - the basis for the formation of the aesthetic culture of students" Weekly city newspaper "Torgai" No. 20 (1015), May 26, 2017;
• "Pedagogical aspects in the process of musical development of primary school level" Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Integration of Science, Education and Production - the Basis for the Implementation of the Plan of the Nation" (Saginov Readings No. 9), June 22-23, 2017, Karaganda;
• "Concertmaster in modern musical practice" Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Integration of Science, Education and Production - the Basis for the Implementation of the Plan of the Nation" (Saginov Readings No. 9), June 22-23, 2017, Karaganda;
• "Varieties of extracurricular activities in music" Materials of the international scientific and practical conference "IX Toraigyrov readings", Pavlodar State University named after S. Toraigyrov, November 17, 2017, Pavlodar;
• "Features and means of aesthetic education at primary school age" Materials of the intra-university research conference of students "Orken-2017" on the topic "System of dual education: experience and the future", November 24, 2017, ArkPGI, Arkalyk;
• "Folk music at the present stage as a factor in the education of students" Materials of the international scientific-practical conference on the topic "Art and education at the present stage. National and Global in the Context of Teacher Education: Problems, Trends and Prospects ", February 27-28, 2018, KazNPU named after Abai, Almaty;
• "Elements of theatricalization and plastic intonation in music lessons" Materials of the regional scientific-practical conference on the topic "Development of innovative ecosystems under the program" Digital Kazakhstan: problems and prospects ", April 4, 2018, ArkSPI named after I. Altynsarin, Arkalyk;
• "Art as a means of education" Materials of the interuniversity student scientific-practical conference "Priorities of modern science and education" within the framework of the program for the modernization of public consciousness "Rukhani zhangyru". April 18, 2018, KSPI, Kostanay;
• "The impact of the art of music on the younger generation" (jointly with E. Smetknova) Collection of materials of the international scientific conference on the topic "Trends in modern science", May 31 - June 7, UK;
• "Psychological and pedagogical features of primary school age" Materials of the regional conference, Kostanay region, Taranovskiy district, May 2018;
• "Implementation of aesthetic education by means of art in the lessons of the art cycle" II collection of scientific works of young scientists of the ArkSPI;
• "Psychological and pedagogical features of primary school age" Materials of the international scientific and practical conference "The main directions of the implementation of the program of action for the international decade for the rapprochement of cultures", dedicated to the celebration of the 90th anniversary of the formation of KazNPU named after Abay, KazNPU named after Abai, November 15-16, 2018 ., Almaty, volume 2;
• "Features of musical development and creativity in music lessons" Materials of the IV international scientific and practical conference "Global science and innovations 2019: Central Asia (Global science and innovation 2019: Central Asia)", January 21, 2019, Association of legal entities in the form of an association "National Movement" Bobek ", Astana;
• "Historical and pedagogical aspect of musical development of junior level" Materials of the XV International scientific-practical conference of students, undergraduates, PhD doctoral students "Youth, Science and Innovation", held within the framework of the program of the head of state N.A. Nazarbayev "Look into the future. Modernization of public consciousness "and" Year of Youth ", volume 1, April 12, 2019, Aktobe State University of Art named after K. Zhubanov, Aktyubinsk;
• "Musical and play activities of junior schoolchildren" Collection of materials of the XV International scientific and practical conference on the topic "Key issues in modern science-2019", April 15-22, Sofia, Bulgaria;
• "The sequence of development of the perception of music in junior schoolchildren" Collection of materials of the XV International scientific and practical conference on the topic "Actual problems of modern sciences-2019", June 7-15, Prague, Poland.
• "Development of musical abilities while playing the piano" Materials of the Republican student scientific and practical conference with international participation on the topic "The status of a teacher - the status of a nation", November 27, 2019, ArkSPI, Arkalyk;
• "Organization of the process of perception of works of musical art" Collection of materials of the XV International scientific and practical conference on the topic "Education and Science without Borders - 2019", December 7-15, 2019, Poland;
• "The main forms and methods of the system of extracurricular work (historical aspect)" Materials of the international scientific and practical conference "Altynsarin readings-2020" on the topic "Improving the quality of education in the context of social and spiritual modernization of society", February 7, 2020, ArkSPI, St. Arkalyk.
Number of manuals (name), date of issue
• «Особенности обучения игре на фортепиано (для студентов, обучающихся на кобызе, домбре, баяне)» методическое пособие, сентябрь 2016г., АркГПИ.
• «Лекции и практические задания по истории зарубежной музыки» методическоле пособие, апрель 2016г.№ АркГПИ.
• «История зарубежной музыки» электронный учебник, АркГПИ, г.Аркалык, 2017г., ISBN 978-601-7892-96-8.


Moldakarim

Full name - Baysengirov Moldakarim Koishanovich

Position - Senior lecturer

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8778 240 93 46

Teaching disciplines
• Descriptive geometry and prospect
• Theory and history of wizyal arts
• Decorative-applied art of Kazakhstan
• Decorative-applied art
• Theory and history of wizyal arts Kazahstan
• Methodology of teaching art in 12-year educations
Academic degree –
Academic status –
Name of specialty – The draftsmanship and theory of fine arts;
The time period of work in the organization: from 1991 to the present time

length of service – 41 years
length of service on specialty – 28 years
List of scientific publications of the faculty:
1. For the successful development of the course «Interactive teaching methods in high school», KazEU. 21-23.12.2009
2. For a refresher course on the program «Methods of teaching subjects (arts and drawing)», KazNPU named after Abai, Almaty, 2010.
3. For participation in international scientific-practical conference «Socio-educational and psychological support for gifted children in continuing education», ArkSPI named after I.Altynsarin, Arkalyk city, February 14, 2013 Honors and Awards:
1. «Көз сезімталдығына қарай суретшілердің бояуды сезінуі мен бояудағы кейбір заңдылықтар». «Өзін өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 28 – 29 сәуір. Арқалық. 2010.
2. «Қазақ халқының зергерлік бұйымдарында қолданылған асыл тастардың ғылыми зерттелген реттілігі». «Алтынсарин оқулары – 2011». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 14 – 15 қазан. Арқалық. 2011
3. «Кескіндемеде бояу мен колоритті үйлестіру жолдары». «Алтынсарин оқулары – 2011». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 14 – 15 қазан. Арқалық. 2011
4. «Торғай жеріндегі зергерлік бұйымдарда асыл тастардың қолданылуы» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Алтынсарин оқулары – 2012», Арқалық, 2012 ж., 5 қазан
5. «Дарынды балаларға бағалы тастарды қолдана отырып зергерлік бұйымдар жасауды үйрету» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау», Арқалық, 2013 ж., 14 ақпан.
6. «Бағалы тастардың қасиеті мен оларды зергерлік бұйымдарда қолдану», Арқалық, 2013 ж., қараша.
7. «Қазақтың қолөнер бұйымдарының ұлттық мәдениетіміздегі алатын орны». «Заманауи-көркем педагогикалық білім берудің проблемалары мен перспективалары» атты профессор Б.Е.Оспановтың 60 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-әдістемелік семинарының бағдарламасы. Алматы 2014.
8. «Осы заманғы шеберхана жағдайында металл өңдеу технологиясы». ҚР СО80 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 24 қазан 2013.
9. «Металдан ұсақ бұйымдар құю мен металл өңдеудің кейбір қырлары». «Төлегенов оқулары – 2014» Республикалық конференция материалдары. Арқалық 11 сәуір 2014.
10. «Оқу шеберханасында металдан көркемдік бұйымдар жасауда инновациялық жетістіктерді қолдану». 2015. Арқалық.
11. «Бағалы тастарды зергерлік бұйымдарда қолдау технологиясы». 2015. Арқалық.
12. «Осы заманғы шеберхана жағдайындағы металл өңдеу технологиясы». 2015. Арқалық.
13. «Металл өңдеу барысында зиянды қоспалардан қорғану амалдары». 2016. Арқалық.
14. «Шеберхана жағдайында ағаш өңдеу тетіктері». 2016. Арқалық.
15. «Металды көркем өңдеудегі түрлі ерекшеліктер». 2016. Арқалық.
16. «Металды көркем өңдеудегі ерекшеліктер мен онда қолданылатын бағалы тастар». 2017. Арқалық.
17. «Бағалы тастардың қасиеттері мен жіктелуі». 2017. Алматы.
18. «Мүйіз бен сүйекті шеберхана жағдайында өңдеу. 2017. Украйна.
19. «Табиғи материалдардан бұйымдар жасау тәсілдері». 2017. Украйна.
20. «Металды көркем өңдеудегі ерекшеліктер мен онда қолданылатын бағалы тастар». 2017. Арқалық.
21. «Организация обучения изобразительному искусству и структура урока». 2017. Арқалық.
22. «Бейнелеу өнері сабағында компьютерлік бағдарламалармен сабақ жүргізудің маңызы». 2018. Алматы.
23. Жаңа оқыту технологияларын қолданудың пайдалы жақтары. Оңтүстік – Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті мен Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ ғалымдарының ғылыми еңбектер жинағы – 2018. Арқалық
24. Орта білім беретін оқу орындарында музыканы оқыту принциптерінің жүзеге асырылуы. Педагогикалық жоғары оқу орнының білімділік ортасында әлеуметтік-зерттеу құзіреттілікті қалыптастыру, 2018. Ұжымдық монография. Арқалық. Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастырудың алғы шарттары. OF THE XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL Халықаралық ғылыми конференция материалдар жинағы г.Шеффилд. 28 февраль- 7 наурыз, 2019 ж.
25. Ағашты мектеп шеберханасында өңдеу жолдары. «Жас ұрпақтың ғылым мен білімдегі миссиясы: дәстүрлері, инновациялары». Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 80 жылдығына арналған аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қостанай. 28 наурыз, 2019 ж.
26. 12 жылдық білім беру жағдайында саралап, және деңгейлеп оқытуды қолдану арқылы білім сапасын көтеру амалдары. Хабаршы жорналы № 1 (58) Алматы 2019. Алматы.
27. Танымдық іс-әрекетті қалыптастырудағы оқушылардың өздік жұмыстарының маңызы. «2019 – Жастар жылы аясында шетелдік ғалымдардың қатысуымен өтетін «САНДЫҚ БІЛІМ: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ҮДЕРІСІ» атты республикалық форум материалдары. Арқалық. 15 қараша, 2019 ж.
28. Натюрморт рөлі, оның көрнекілігі. Натюрморт жазудың әдістемесі мен техникасы. «ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ» «Алтынсарин оқулары – 2020» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық. 7 ақпан, 2020 ж.
29. Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыруда ақпараттық-коммуникациялық технологияның маңызы. «ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ» «Алтынсарин оқулары – 2020» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық. 7 ақпан, 2020 ж.
Number of manuals (name), date ofissue –
1. «Қазақ халқының қолөнері және ағаш, сүйек, мүйізді өңдеу тәсілдері». 2003. Арқалық.
2. «Қазақ халқының қолөнеріндегі ұсталық және зергерлік өнер». 2008. Арқалық.
3. «Ағаш өңдеу мен одан түрлі бұйымдар жасау тәсілдері». 2011. Арқалық.
4. «Сурет пен кескіндемені үйрену тәсілдері». 2012. Арқалық
5. «Бағалы тастардың қасиеті зергерлік бұйымдарда қолдану». 2013. Арқалық.
6. Шығармашылық жұмыстар каталогы. 2014. Арқалық.
7. «Металды көркем өңдеудің қазіргі кездегі түрлі тәсілдері мен технологиясы». 2015. Арқалық.
8. Қолөнер негіздері. Электронды оқулық. 2016.
9. Сызуды оқыту әдістемесі. АрқМПИ баспасы РББ, 2018 ж. Арқалық қаласы.
10. Сызба геометриясы және перпектива. АрқМПИ баспасы РББ, 2019 ж. Арқалық қаласы.
11. Қазақстанның сәндік-қолданбалы өнері. АрқМПИ баспасы РББ, 2020 ж. Арқалық қаласы.


Full name - Zharaskanov Kuryshbek Sardarbekovich

Position - Senior lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8702 499 65 85

Teaching disciplines
• Visual art – 1 (painting)
• Painting - 1
• Figure -1
• Composite drawing
• Methods of teaching art education
• Completion of the thesis
Name of specialty – The draftsmanship and theory of fine arts;
The time period of work in the organization: from to the present time
Employment Status: Full time
Qualification, professional retraining

length of service – 33 years
length of service on specialty – 33 years
List of scientific publications of the faculty:
1. For the successful development of the course «Interactive teaching methods in high school», KazEU. 21-23.12.2009
2. For a refresher course on the program «Methods of teaching subjects (arts and drawing)», KazNPU named after Abai, Almaty, 2010.
3. For participation in international scientific-practical conference «Socio-educational and psychological support for gifted children in continuing education», ArkSPI named after I.Altynsarin, Arkalyk city, Arkalyk.
4. Научной практической конференции «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа», г.Аркалык, 11 апреля 2014 г.
5. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның инновациялық дамуындағы жас ғалымдардың қосар үлесі» мақала тақырыбындағы жас ғалымдар, студенттер мен мектеп оқушыларының аймақтық ғылыми-тәжірибиелік конференциясының материялдары 9 сәуір 2011 ж., Арқалық қ.
6. Әдістемелік құрал Каталог «Алтынсариновские чтение – 2012». Материалы Республиканской научно-практической конференции. 5 октября. Аркалык, 2012 года.
7. «Кескіндеме өнерінде студенттердің шығармашылық жұмыстарын қалыптастыру жолдары» мақала Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары, «Төлегенов оқулары – 2013», Арқалық, 2013 ж., 12 сәуір.
8. Қ.С.Жарасқановтың шығармашылық жұмыстары. Каталог АрқМПИ РББ, Арқалық қ.,2012 ж
9. Қ.С.Жарасқановтың шығармашылық жұмыстары. Каталог 5. Қ.С.Жарасқановтың шығармашылық жұмыстары. Каталог ISBN 978-601-9425-50-0
10. Изучение закономерностей живописи помогает грамотно, с учетом творческой индивидуальности студента «Тулегеновские чтение – 2014». Республиканская научно-практическая конференция. 11апреля 2014 года.
11.«Перспективы и проблемы художественно-педагогического образования в современности». Республиканская научно-практическая конференция, посвященн«Перспективы и проблемы художественно-педагогического образования всовременности». Республиканская научно-практическая конференция за 60- летие профессора Б.Е.Оспанова. 2014 год Аркалык
12. Инновациялық оқушыларға көремдік білім беру мақсаттың негізгі бірі түстану- түс туралы ілім жүйесі, мақала «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық қ., 27 қараша, 2015 ж
13. Қоршаған орта мен табиғаттың оқушыларға эстетикалық тәрбие берудегі маңызы, мақала «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық қ., 27 қараша, 2015 ж
14. «Бағалы тастарды зергерлік бұйымдарда қолдану техналогиясы» , мақала «Алтынсаринские чтение– 2015» Материалы Республиканской научно-практической конференции. 27ноября. Аркалык, 2015 года,
15. Пейзаж живописі «Ыбырай оқулары-2016: Ы.Алтынсарин – қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» мақала тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 20 қазан, 2016 ж
16. Кескіндемені оқыту әдістемесі. Электронды оқу құралы АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2016 ж
17. Пейзаж живописі, мақала «Дуалды оқыту жүйесі» «тәжірибе және келешек» тақырыбындағы «Өркен-2017» студенттерінің институтішілік ғылыми-зерттеу конференциясының материалы 24 қараша 2017ж.
18. АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2017 ж Қ.С.Жарасқановтың шығармашылық жұмыстары. Каталог 5. Қ.С.Жарасқановтың шығармашылық жұмыстары.
19. Техника акварельной живописи, мақала CURRENT HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT: Views and Perspectives
Conference proceedings. Copyright Authops, 2017.
ISBN: 978-601-80709-9-0
20. Возможности программы Adobe PhotoShop u CoreIDraw в обучении основам цветоведения и живописи. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының заманауи басымдықтары: теория және тәжірибе, мақала
ПОҚ-қа арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 2017 жылғы 30 қараша
21. Натюрморт техникасымен жұмыс жасау жолдары, мақала «Мәдениеттер жақындастығының халықаралық онжылдығы бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары» атты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2018.
22. Бейнелеу өнері сабағында компьютерлік бағдарламамен сабақ жүргізудің манызы, мақала «Заманауи өнер мен білім беру, ұлттық және ғаламдық педагогикалық білім беру контекстінде: мәселелері, тенденциялары мен келешегі» атты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 27 – 28 ақпан, 2018
23. Создание специфических художественных образов в программе adobe photoshop Заманауи өнер мен білім беру, ұлттық және ғаламдық педагогикалық білім беру контекстінде: мәселелері, тенденциялары мен келешегі» атты, мақала Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 27 – 28 ақпан, 2018
24. Техника акварельной живописи , мақала CURRENT HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT: Views and Perspectives 24 декабрь 2018. Kuanyshbayev Seitbek Bekenovich Eva Smetanova Editors
25. Педагогикалық жоғары оқу орнының білімділік ортасында әлеуметтік-зерттеу Ұжымдық монография. АрқМПИ баспасы, Арқалық,
26. Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастырудың алғы шарттары, мақала OF THE XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL г.Шеффилд 28 февраль- 7 март 2019 ж. Халықаралық ғылыми конференция материалдар жинағы
27. Танымдылық іс-әрекеттің қалыптастыруға оқушылардың өздік жұмыстарының маңызы, мақала «2019- Жастар жылы» аясында шетелдік ғалымдардың қатысуымен өтетін «Сандық білім: ерекшеліктері және даму үрдісі» атты республикалық форум материалдары  15қараша 2019ж. Арқалық қаласы
28. Натюрморт салу және жазу техникасы натюрморт жазудың әдістемесі мен тәсілдері, мақала «Мұғалім бейнесі-ұлт мәртебесі» «Оркен-2019» дәстүрлі студенттік ғылыми тәжірибесі конференция материалдары жыйнағы. Арқалық қарапша, 2019.


1Full name - Begalova Muslima Sisenbaevna
Position - Teacher of the "Music Department"
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teaching disciplines
-Music education methodology
-Music literature and psychology
-New technologies in education
-Choir conducting
-Vocals
Data on advanced training and (or) professional retraining (if any) - "Orleu" KBARI "of pedagogical workers of the RK HEI. Registration No. 0132134. 11.10.2014.
length of service – 43 years
length of service on specialty – 38 years
List of scientific publications of the faculty:

- «Значение подготовки учащихся в восприятии музыки» // «Педагогическое образование как интелектуальный и инновационный ресурс Казахстана» Материалы Международной научно-практической конференции 22-23 октября 2009 года г.Семей.
- «Профессионально-педагогический деятельность в повышении самообразования учителя музыки» // «Воспитание и совершенствование учебного процесса на основе духовной культуры» // Материалы Республиканской научно-практической конференции 21 ноября 2009 года г.Аркалык
- «Восприятие музыки и его значение, содержание в воспитании учащихся» // «Национальное составляющее истории образования и науки Казахстана» Материалы Международной научно-практической конференции 2009 года г.Аркалык.
- «Роль музыки в самопознании и духовно-нравственном воспитании учащихся» // «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания: достижения, актуализация материалы» Материалы Международной научно-практической конференции 28-29 апреля, 2010 года г.Аркалык.
- «Вклад просветителей Тургайской земли А.Байтурсынова и М.Дулатова в музыкальное искусство» // «Роль и место математического образования в подготовке педагога новой формации», Материалы Республиканской научно-практической конференции посвященная 75-летию д.техн. н., профессора Тулегенова М.О. 14 декабря, 2010 года г. Аркалык.
- «Развитие интереса учащихся на уроках музыки с помощью взаимосвязи предметов» // «Боранбаев оқулары-2012: Педагогический опыт и новаторство в художественном образовании» Материалы Региональной научно-практической конференции посвященная 20-летию РК, 11 февраля 2012 года г. Астана.
- «Организационная деятельность будущего руководителя детского хора» // «Вестник» КазНПУ им: Абая. Серия «Худоржественное образование» №3-4 (32-33), 2012 года г. Алматы.
- «Использование музыки в развитии коммуникативной способности личности» // «Наука и образование в современном мире» Материалы Международной научно-практической конференции 2013 года г.Караганда.
- «Творческая работа будущих специалистов в организации детского хора» // «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования» Материалы Международной научно-практической конференции 14 февраля 2013года г. Аркалык.
- «Болашақ музыка мамандарының хор жұмысын ұйымдастырудағы қызметі» //«Вестник» КазНПУ им: Абая. Серия «Худоржественное образование» № 4 март, 2013 года г. Алматы.
- «Роль хора в развитии эстетическом воспитания школьников» // «Алдамжар оқулары - 2013» Вестник Науки. Костанайского социально-технического университета Зулхарнай Алдамжар. Материалы Международной научно-практической конференции. №4, декабрь 2013года г. Костанай.
- «Вокальная педагогика в развитии навыков пения» //«Вестник» КазНПУ им: Абая. Серия «Худоржественное образование» №4 (37), 2014 года г. Алматы.
- «Творческая деятельность Б.Байкадамова в развитие жанров пения, хора казахской музыки» // «Казахстан 2050 – Мәнгілік ел: Современное состояние и инновации в художественном образовании, посвященной 50-летию специальности «Изобразительное искусство и черчение». Материалы Международной научно-практической конференции 14-15 мая 2014 года г.Алматы.
- Болашақ музыка пәні мұғалімінің кәсіби шығармашылығын қалыптастырудағы құндылықтар. // «Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» Материалы Республиканской научно-практической конференции посвященная «Алтынсарин оқулары - 2015» 27. 11. 2015г. г. Аркалык.
- Қазақ музыка тілінің табиғаты, мәні және маңызы. //«Вестник» КазНПУ им: Абая. Серия «Худоржественное образование» № 2 (43), 2015 года г. Алматы. 4 стр.
- Музыка мұғалімінің кәсіптік даярлығына қажетті шешендік қызметі. //«Вестник» КазНПУ им: Абая. Серия «Худоржественное образование» № 2 (43), 2015 года г. Алматы. 4 стр.
- Музыка сабағында түрлі өнер сабақтастығын қолдану құзыреттілігі. Мақала «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» Материалы Республиканской научно-практической конференции посвященная «Төлегенов оқулары» 25.02. 2016. г. Аркалык 4 стр.
- Тұлғаның қалыптасуы – кешенді білім мен тәрбиенің нәтижелі үрдісі. «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» Материалы Международной научно-практической конференции Том 3. 2016 года г.Караганда.
- Оқушыларға музыкалық тәрбие берудегі музыка туралы әңгіменің маңыздылығы мен қолдану жолдары. Veda a Techologie: Krok do Budoucnosti. Мaterialy ХІІ мezinarodni vedecko-prakticka konference – 2016. 28.02.2016. Praha.
- Оқушылар өнерге баулуда музыкалық іс-әрекет психологиясының мазмұны. Veda a Techologie: Krok do Budoucnosti. Мaterialy ХІІІ мezinarodni vedecko-prakticka konference – 2017. 28.01.2017. Praha.
Ұлттық білім беру жүйесіндегі музыка пәнінің сипаты. «Ғылым және білім – қазіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы» Материалы ІV Международной научно-практической конференции. 2017 года г.Караганда.
Number of manuals (name), date of issue

- Мектептегі хор өнерін дамыту. Методическое пособие «Полиграфия ОБ» г. Аркалык., 1994 г. 0,43 п.л.
- Ұлттық музыканың бала тәрбиелеудегі маңызы. Методическое пособие Арк ГПИ г.Аркалык., 2002 г. 1,75 п.л.
- Эстетикалық тәрбие беретін арнайы мектептердегі өнер тарихы пәніне арналған бағдарлама Методическое пособие Арк ГПИ РББ, г.Аркалык., 2008 г.(ISBN 9965-567-17-4) 1,8 п.л.
- «Организация хорового коллектива и теоретические основы дирижирования» // Методическое пособие АркГПИ РИО, 2013года г. Аркалык. (ISBN 978-601-7425-07-4) 3,50 п.л.
- Музыка пәнін оқыту әдістемесі: Электронное учебное пособие. - Арк ГПИ г.Аркалык., 2015 г. (ISBN 978-601-7425-85-2).


2Full name: Zamitova Asiya Abdiqazievna
Position: Senior lecturer, Master of Music and Fine Arts Department.
Teaching disciplines
* Visual arts drawing-1
* Visual arts drawing -1
* Visual art drawing
* Descriptive geometry and perspective
* Drawing teaching methods
* Artistic processing of textile materials
Academic degree –
Academic status –
Name of specialty – The draftsmanship and theory of fine arts;
The time period of work in the organization: from 2002 to the present time
Employment Status: Full time
Qualification, professional retraining
Lists of certificates:
1. In the 12-year-old model of education and in the specialization, I completed a course on the topic of scientific pedagogical education. Kostanay-2005
2. National Scientific Practical Center for Corrective Pedagogy of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Almaty 2012
3. "ways of organizing distance learning" Omsk
4. Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan "Nazarbayev Intellectual school NIS" "I learn Distance Learning" course duration 40 hours
Work experience – 22 years
Work experience in the specialty – 16 years
Number and (name) of scientific papers –
1. «Ұрпақ тәрбиесі- білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыты». Қазіргі білім теориясы, тәжірибе және даму бағыттары 17 сәуір 2015 жыл. Региональная научно-практическая конференция. Аркалык. 2015.
2. «Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін психологиялық жұмыс түрлері». « Алтынсариновские-2015». «Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы иновациялық үрдістер». Мaterials of regional scientific practical conference, 17April, 2015 Arkalyk. Drawing and Graphics their commons..
3. «Әлеуметтендіру, Мүмкіндігі шектеулі, Инклюзивті білім беру, түсініктері» «Замнанауи әлемдегі ғылым мен білім. Матералы международной научно-практической конференций Караганда -2016 г.
4.«Сурет сала білуде өнердің бір тарихы» International science conference conference questions in modern science Sophia April 15-22
1. 5. «Психикалық дамуы мүмкіндігі шектеулі балалардың танымдық қабілеттерін анықтау мәселелері» атты Международный научной конференции Modern scientific potential-2020 Шиффелд қаласы, ақпан 28-07 наурыз.
2. «ORKEN-2019» «мұғалім бейнесі – ұлт мәртебесі» тақырыбындағы шетелдіктердің қатысуымен өткізілген Республикалық студенттік ғылыми – практикалық конференция матералдары. 27 қараша 2019ж
3. Ы. Алтынсарин атындағы АРҚМПИ мен серіктес шетел ЖОО ғалымдарының ғылыми еңбектері жинағы -2019 «мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалардың әлеуметтендіру әлеуметтік –педагогтың алатынн рөлі» атты мақалам шықты.


RozaFull name: Abdrakhmanova Roza Sultangalievna
Position: Senior teacher of "Music and Fine Arts" chair
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teaching disciplines:
• History of Kazakh music
• Music literature and psychology
• Performing skills of a music teacher (main musical instrument)
• Methods of teaching music
• Pedagogical experience
• Musical entertainment of young people
• Methodology of teaching music in a general education school with updated content
Academic degree -
Academic status -
Name of specialty 5B010600 - music education under
Qualification, professional retraining
Work experience – 2 years
Work experience in the specialty – 2 years
List of scientific publications of the faculty:
«Dombra series» of life kuishis – Karshiqa Akhmediyarov 


DinaraFull name - Kaumetova Dinara Romanovna
Position: Senior teacher of "Music and Fine Arts" chair
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teaching disciplines:
• Choral class
• Conducting
• Theoretical foundations of choral conducting
• Education of singing skills in choral performance
• Performing skills of a music teacher
• Vocal class
Academic degree -
Academic status -
Name of specialty - 5B010600 - music education under
Work experience – 12 years
Work experience in the specialty – 12 years
List of scientific publications of the faculty:
• "The role of the choral class in the formation of a teacher - musician", materials of the Second Republican scientific and practical conference "Modern educational technologies in the educational process", January 2017, Astana;
• "Aesthetic perception of music – the basis for the education of musical culture" materials of the international scientific and practical conference "IX Toraighyrov readings", Pavlodar state University.S. toraigyrova, November 17, 2017, Pavlodar;
• "Knowledge of new music technologies is a necessary condition for professional training of a music teacher" materials of the regional scientific and practical conference on "Development of innovative ecosystems under the program "Digital Kazakhstan: problems and prospects", April 4, 2018, Altynsarin state pedagogical Institute, Arkalyk;
• "Features of the use of choral works in music education", article on materials of the XXIII international scientific and pedagogical conference "pedagogy and psychology in the Soviet world: theoretical and practical studies", - January 2019 Moscow;
• "Methods of education of patriotism young generation", article collection on the results of the international scientific and practical conference "traditional and innovative psychological and pedagogical technologies as a means of improving the quality of Education", Sterlitamak, Russian Federation, March 8, 2019;
• "The role of patriotic songs in the education of young people", the work of the VII international scientific and practical conference dedicated to the 125th anniversary of T. Ryskulova" modern trends in pedagogical education", December 26, 2019, Taraz.

Talk to us

87143072488