Arkalyk Pedagogical Institute named after Y. Altynsarin

  • Home
  • General information
  • Educational Subdivisions
  • Department of Physical Culture and Sports

Department of Physical Culture and Sports

Beisenbayev Sundetbai Kuandykovich
 head of the Department of physical culture and sports

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The department is located in the building №2 ArkGPI
  Brief historical background
Department of Physical Education and Sport existed as a part of the Faculty of Philology Department of the Institute as a general leading the subject of general education ( physical education) for all specialties. The first head of the department were A.G.Kann, E.B. Narymbaev. They made a great contribution to the discovery of this speciality. Since 1994,opened a specialty «Physical Culture and Sport», which began to train specialists for Physical Culture and Sport for the regions Torgay area. Department was headed – Honored coach of the Republic of Kazakhstan, honored, Associate Professor WAC Sabyrzhanov Zhomart Sabyrzhanovich- from 1996 to 1998. Tokmurzin Murat Tokmurzinovich, from 1998 to 2004. Head- Associate Professor S.A. Naushabekov, 2004-2008, he was appointed Senior Lecturer Ershatov K.B., in subsequent years Kultanov D.T. Abilhairov O.E. currently head of the department is Safargaliyeva G. N.,

Currently, the head. the Department is Beisenbayev Sunderbai Kuandykovich
  Objectives of the Department:
• the introduction of new technologies in the educational process
• Providing specialty «Physical Culture and sports» instructional literature, UMKC, UMKD.
• Achievement of sporting victories in competitions of regional, national level.
Faculty members:
  On the 2014-2015 academic year approved 17 states (including 11 main and 6 additional). 12.75 h.senior lecturers and lecturers 4.25h.
Senior teachers:

 


Senior teachers:
list of teachers

Beisenbaev S.K.-m.p.s., senior lecturer
Ershatov K.B.-m.p.s., senior lecturer
Abilhairov O.E.-senior lecturer
Kultanov D.T.-m.p.s., senior lecturer
Tolegenov T.-m.p.s., senior lecturer
Rasulov S. M.-m.p.s., senior lecturer
Koshanov N.B.-m.p.s., senior lecturer
Konysbaev K.B.-senior lecturer
Rakhimov Z.S.-m.p.s., senior lecturer
Shpilevoy A. I.-senior lecturer
Sarybaev A. K.-senior lecturer
Bulatov A. S.-teacher
Eradilov A. K.-coach
Educational and methodical works
Beisenbaev S.K.- methodical recommendation:Жеңіл атлетика жарыстарының ұйымдастырылуы мен өткізілу ережелері ISBN 978-601-7892-94-4, Шағын жинақты мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын жоспарлау әдістемесі ISBN 978-601-321-724-6.
Ershatov K.B.- methodical recommendation: Футболшылардың техниқалық шеберлітерін жетілдіру әдістері ISBN 978-601-7556-15-0, Основные методы и средства при обучении плаванию ISBN 978-601-7425-31-7.
Abilhairov O.E. - methodical recommendation: Мектепте тәжірибені ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу әдістемесі ISBN 978-601-321-723-9, Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі пәнінің тест жинағы ISBN 978-601-7947- 21-7 (Аркалык, 2017г), Электрондық оқулық: Қазақ күресінің әдіс-тәсілдері ISBN 978-601-336-286-1 (Аркалык, 2018г).
Kultanov D.T. - methodical recommendation: Мектепте тәжірибені ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу әдістемесі ISBN 978-601-321-723-9, Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі пәнінің тест жинағы ISBN 978-601-7947- 21-7 (Аркалык, 2017г), Электрондық оқулық: Қазақ күресінің әдіс-тәсілдері ISBN 978-601-336-286-1 (Аркалык, 2018г).
Bisengali M.G. - electronic textbook: Тоғызқұмалақ ойынын үйрету арқылы мектеп оқушыларының зияткерлік қабілетін дамыту ISBN 978-601-336-287-8 (Аркалык, 2018г).
Tolegenov T. - methodical recommendation: Жеңіл атлетика жарыстарының ұйымдастырылуы мен өткізілу ережелері ISBN 978-601-7892-94-4.
Rasulov S. M.- methodical recommendation: Мектепте баскетболды ұымдастыру түрлері мен өткізу әдістемесі ISBN 978-601-7556-63-1, Электрондық оқулық: Баскетбол ISBN 978-601-7892-19-7.
Koshanov N.B.– article: «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожүйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Арклык).
Konysbaev K.B.- methodical recommendation: Қозғалыс ойындары ISBN978-601-7892-18-0, Қазіргі туризм түрлері ISBN 978-601-7556-86-0.
Rakhimov Z.S. - Educational and methodical manual: Специальные игры и задания для совершенствования элементов настольного тенниса ISBN 978-601-7892-08-1, Методические рекомендации : Сборник тестовых заданий по дисциплине «Теория и методика физического воспитания» ISBN 978-601-7947-20-0.
Scientific-research work of students:
1-Роль физической культуры в системе современного образования. «Молодежь и глобальные проблемы cовременности» Материалы Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых (с международным участием) (30.04.2018г., Караганда)-Kobegenov J.
2-Современные технологии физкультурного образования населения. Материалы региональной научно-практической конференции на тему «развитие инновационных экосистем по программе «цифровой казахстан»: проблемы и перспективы» (4.04. 2018г. Аркалык)-Below E. S.
3-Организационно-методические особености уроков физической культуры в МКШ. Materials of tht XIII international scientific and practical conference «science and civilization-2017» 30.01.2017.-Kanasar T
4-Технология составления учебного плана-графика расперделения учебных часов на год в детско-юношеской спортивной школе. Жас ғалым-2017» Тараз мемлекеттік педагогикалык институтының 50 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Тараз қ., маусым 2017ж.)-Kanasar T
5-Экология физической культуры и спорта. Материалы региональной научно-практической конференции на тему «развитие инновационных экосистем по программе «цифровой казахстан»: проблемы и перспективы» (4.04. 2018г. Аркалык)-Rahman A. K.
6-Футболшылардың күштік бағыттағы өзіндік жаттығу
ұстанымдарын жүзеге асыру жүйесі. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (13.12.2017ж, қ. Астана)-Bergan T.D
7-Мектептерде оқушылардың дене тәрбиелеу үрдісін
қалыптастырудың мазмұны. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (13.12.2017ж, қ. Астана)-Madjarova A. B.
8-Болашақ дене тəрбиесі мұғалімінің кəсіби құзыреттілігін қалыптастырудың
педагогикалық шарттары. «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)-Nadeem T. A.
9-Жасөспірім баскетболшылардың технико-тактикалық әрекеттерін әлеуметтік желілерді қолдану арқылы жетілдіру мүмкіндіктері-scientific work-«ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы «Ғылыми шарайнасы» атты IX Республикалық студенттердің ғылыми жұмыстар сайысында III орын -Seidaliev A
10-Дене шынықтыру мəдениеті ұжымының тəрбиелік мəнінің өзекті мəселелері.«Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)-Trinec A. T.
11-Дене тәрбиесі сабағында оқытудың жаңа технологияларын енгізудің тиімділігі. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы:мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Арклык)-Kildeeva N. K
12-Дене тәрбиесінде пәні муғалімінің кәсіби құзырлылығын дамыту жолдары. «Дар учителя» Халықаралық білімді сайты Атты IV қашақтық педагогикалық конференциясына қатысып (10.01.18 Казахстан, г.Экибастуз)- Musi A.G.
13-Дене тәрбиесінде денсаулық сақтау технологиясының маңызы. Дар учителя» Халықаралық білімді сайты Атты IV қашақтық педагогикалық конференциясына қатысып (10.01.18 Казахстан, г.Экибастуз)-Kabaji K.K.
14-Спортшыларды даярлау жүйесіндегі тамақтану гигиенасының алатын орны. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары2017 жылғы 13 желтоқсан-Manat A. M.
15-Болашақ патриот жастарды тəрбиелеудегі спортың маңызы жəне өзекті мəселелері. «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)-Zhaksylykova T. J.
16-Дене шынықтыру сабағында жаңаинновациялық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (4.04 2018ж.қ.Аркалық)-Sultangali E. S.
17-Оқу-тәрбие үдерісінде дене тәрбиесін пайдаланудың өзіндік ерекшеліктері. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (2017 жылғы 13 желтоқсан)-Koishygara T. G.
18-Дене тəрбиесі сабақтарында білім мазмұнын жаңарту. «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)-Auezkhan A.G
19-Дзюдошы жасөспірімдердің денелік дайындығы. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 2017 жылғы 13 желтоқсан-Orazova K.K.
20-Қазақ халқының қозғалмалы ойындарының дене тәрбиесіндегі орны. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
(4.04 2018ж.қ.Аркалық)-Nurzhauov А.А

 

Talk to us

87143072488