Arkalyk State Pedagogical Institute named after Y. Altynsarin

  • Home
  • General information
  • Divisions
  • Information and library complex
  • Library User
  • Novelties of the fund

Novelties of the fund

Novelties of the fund 01.01.2019

Оспанұлы С.

Ыбырай Алтынсарин мұрасы және оның зерттеушілері: Жинақ.

2018

Қостанай

Қаз.

42

Zhampeisova K.K.

and etc. Pedagogy: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

20

Omashova G.

Sh. and etc. Physics: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

 

20

Nazarbekova S., Tukibayeva A., Nazarbek U

 Chemistry: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

20

Ramazanova S.A., Sadyk B.H.

Astronomy: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

20

Ibrayev A.T.

Theoretical Basics of Electrical Engineering: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

10

Urmashev B.A.

Information-communication technology: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

20

Kolumbayeva Sh.Zh.

and etc. Theory and methods of upbringing work: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

10

Seitmagzimova G.M.

General Chemical Technology: Textbook.

2016

Almaty

Инс.

20

Қабасова Ж.Қ., Ерқоңыр Ә.К.

Электротехниканың теориялық негіздері (есеп. жин.). І-ІІ т.: Оқу құралы.

2016

Алматы

Қаз.

10

Камалқызы Ж.

Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері: Оқу құралы.

2017

Алматы

Қаз.

25

Қапышев А.К., Шайхыгалиев Е.А.

Дүние жүзі тарихы. І-ІІІ т.: Оқу құралы.

2017

Алматы

Қаз.

75

Әлинов М.Ш.

Жасыл экономика негіздері: Оқу құралы.-,

2016

Алматы

Қаз.

5

Ахметов Қ.А., Асаев Р.А.

Компьютермен басқару шешімдерін қабылдау: Оқулық.

2014

Алматы

Қаз.

20

Әминов Т.М.

Қазіргі Қазақстан тарихы: Оқу құралы.-,

2017

Алматы

Қаз.

25

Нурпеисова Т.Б.,

Информационно-коммуникационные технологии: Учеб. пособ.

2017

Алматы

Рус.

50

Нурпеисова Т.Б.,Кайдаш И.Н.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: Оқу құралы.

2018

Алматы

Қаз.

50

Nurpeisova T.B., Kaidash I.N.

Information and Communication Technologies: Textbook.

2017

Almaty

Инс.

100

Зарубин М.Ю.

Сандық схемотехника=Цифровая схемотехника: Оқу құралы.

2018

Алматы

Қаз.

25

Айдос Е.Ж.

Жоғары математика-1-3: Оқулық.

2016

Алматы

Қаз.

75

Дүзелбаев С.Т., Базарбаева Г.С., Омарбекова Ә.С.

Жоғары математика элементтері: Оқулық.

2016

Алматы

Қаз.

25

Аймақов О.А.

Химияның теориялық негіздері: Оқу құралы.

2018

Алматы

Қаз.

5

Умарова Г.С.

Қазақ сөз өнері=Казахская словесность. І-ІІ б.: Хрестоматия.

2018

Алматы

Қаз.

40

Асанов С.Ш.

Электротехнология: Учеб. пособ.

2014

Алматы

Рус.

5

Іңкәрбеков А.Б., Жұмағұлов Ж.Б.

Теорялық механика: есептер жинағы. І-ІІ т.: Оқу құралы.

2016

Алматы

Қаз.

20

Мырзалы С.

Философия: Оқу құралы.

2017

Алматы

Қаз.

35

Торманов Н., Төлеуханов С.

Адам физиологиясы. 1-к.: Оқулық.

2015

Алматы

Қаз.

20

Медешова А.Б., Мухамбетова Ғ.Г.

Нысандық-бағдарлық Кайдаш И.Н.бағдарламалау тілдері: Оқу құралы.

2016

Алматы

Қаз.

25

Умарова Г.С., Кунусова М.С.

Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с рус. на каз. яз.: Учеб. пособ.

2018

Алматы

Рус.

5

Алимов С.В., Алимова Ю.С.

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы: Оқу құралы.

2016

Алматы

Қаз.

25

Айдос Е.Ж.

Комплекс айнымалды функциялар теориясы және операциялық есептеулер: Оқу құралы.

2015

Алматы

Қаз.

25

Қалдыбаева А.Қ.

Жалпы химиялық технология: Оқу құралы.-

2018

Алматы

Қаз.

5

Егенисова А.Қ.

ЖОО психологиялық пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы.

2018

Алматы

Қаз.

25

Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

Физикалық-химиялық талдаудың әдістері: Оқу құралы.

2018

Алматы

Қаз.

5

Skormin V.A., Baimukhamedov M.F.

Theory of automatic control systems: Textbook.

2017

Almaty

Инс.

20

Абилканова Ф.Ж.

Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб.

2018

Алматы

Қаз.

5

Абилканова Ф.Ж.

Аналитикалық химия. Талдаудың химиялық әдістері: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

5

Елигбаева Г.Ж., Чугунова Н.И.

Мономерлердің химиясы мен технологиясының негіздері: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

5

Егенисова А.Қ.

Психологияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы.

2018

Алматы

Қаз.

25

Аминов Т.М.

Современная история Казахстана: Учеб. пособ.

2017

Алматы

Рус.

25

Орынбасарова Э.А.

Педагог этикасы және қарым-қатынас мәдениеті: Оқу құралы.-,

2017

Алматы

Қаз.

10

 

«Білім-1-2» бағытындағы мамандықтарға арн.оқу-әдіс. құрал.

2018

Астана

Қаз.

84

 

Учеб.-метод. пособ. для гр. спец. «Образование-1-2».

2018

Астана

Рус.

16

Тұрмашева Б.Қ., Салиш С.С., Мирук Т.Н.

Дүниетану. 2 сын.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

5

Тұрмашева Б., Салиш С.С., Мирук Т.Н.

Дүниетану. 2 сын.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

5

Тұрмашева Б.Қ., Салиш  С.С., Пугач В.Г.

Дүниетану. 3 сын.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

5

Тұрмашева Б.Қ., Салиш  С.С., Пугач В.Г.

Дүниетану. 3 сын.: Оқыту әдіс.-CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

5

А.Райымбергенов, С.Райымбергенова, Ұ.Байбосынова.

Музыка. 5 сын.: Фонохрест. Құраст.: -CD диск.

2015

Алматы

Қаз.

2

 

Қабатай Б.Т.

Әдебиеттік оқу. 2 сын. 1-2 б.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

10

 

Қабатай Б.Т., Калиева В.А.

Әдебиеттік оқу. 2 сын.: Электр. оқу құралы.-СД диск.

2017

Алматы

Қаз.

5

 

Қабатай Б.Т.

Әдебиеттік оқу. 2 сын. 1-2 б.: Хрест.

2017

Алматы

Қаз.

10

 

Қабатай Б.Т., Қалиева В.А.

Әдебиеттік оқу. 2 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

10

 

Қабатай Б.Т., Зейнетоллина Ү.К., Қалиева  В.А.

Әдебиеттік оқу. 3 сын. 1-2 б.: Оқулық.+CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

5

 

Қабатай Б.Т.

Әдебиеттік оқу. 3 сын.: Хрес.

2018

Алматы

Қаз.

5

 

Қабатай Б.Т., Қалиева В.А.

Әдебиеттік оқу. 3 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.-  CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

5

 

Жұмабаева Ә.Е., Уайсова  Г.И., Сәдуақас Г.Т.

Қазақ тілі. 2 сын. 1-2 б.: Оқулық.+CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

10

 

Жұмабаева Ә.Е., Оспанбекова М.Н.

Қазақ тілі. 2 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

10

 

Жұмабаева Ә.Е., Уайсова Г.И., Тұралбаева А.Т.

Қазақ тілі. 2 сын.: Диктанттар жинағы.

2017

Алматы

Қаз.

5

 

Сәдуақас Г.Т. ж.б.

Қазақ тілі. 2 сын.: Электр. оқу құралы.CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

1

 

Жұмабаева Ә.Е.

Қазақ тілі. 2 сын.: Үнтаспа.-  CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

4

 

Жұмабаева Ә.Е., Уайсова Г.И., Сәдуақас Г.Т.

Қазақ тілі. 3 сын. 1-2 б.: Оқулық.+CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

10

 

Жұмабаева Ә.Е., Оспанбекова М.Н.

Қазақ тілі. 3 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.-CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

 

 

Уайсова Г.И., Бесірова А.С.

Қазақ тілі. 3 сын.: Диктанттар жинағы.

2018

Алматы

Қаз.

5

 

Жұмабаева Ә.Е. ж.б.

Сауат ашу. 1 сын. 1-2 б.: Оқулық.+CD диск.

2016

Алматы

Қаз.

10

 

Жұмабаева Ә.Е., Оспанбекова М.Н.

Сауат ашу. 1 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.

2016

Алматы

Қаз.

10

 

Усманова М.Б., Сакарьянова К.Н., Сахариева Б.Н.

Химия. 8 кл.: Учеб.-

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н., Сахариева Б.Н

 Химия. 8 сын.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н.

Химия. 7-8 сын.: Есеп. және жатт. жинағы.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Усманова М.Б., Сакарьянова К.Н.

Химия. 7-8 кл.: Сб. задач и упр.

2018

Алматы

Рус.

3

 

Усманова М.Б., Сакарьянова К.Н.

Химия. 8 кл.: Метод. рук.-CD  диск.

2018

Алматы

Рус.

3

 

Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н.

Химия. 8 сын.: Оқыту әдіс.-CD  диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К.

Физика. 8 сын.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

5

 

Башарұлы Р. ж.б.

Физика. 8 сын.: Оқыту әдіс.-CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Башарулы Р.

Физика. 7 кл.: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Башарулы Р., Шуиншина Ш., Сейфоллина К.

Физика. 7 кл.: Метод. рук.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Соловьева А.Р., Ибраимова Б.Т., Алина Ж.Ә.

Биология. 7 сын.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Соловьева А.Р., Ибраимова Б.Т., Алина Ж.А.

Биология. 7 кл.: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Соловьева А.Р., Ибраимова Б.Т., Алина Ж.Ә.

Биология. 7 сын.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Соловьева А.Р., Ибраимова Б.Т., Алина Ж.А.

Биология. 7 кл.: Метод. рук.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Соловьева А.Р., Ибраимова  Б.Т. Биология.

8 сын.: Оқыту әдіс.-CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Соловьева А.Р., Ибраимова  Б.Т.

Биология. 8 кл.: Метод. рук.-CD диск.-Алматы, 2018

2018

Алматы,

Рус.

3

 

Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә., Жұмабаев Р.Н.

Алгебра. 8 сын.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Шыныбеков Ә.Н., Шыныбекова  Д.Ә.

Алгебра. 8 сын.: Оқыту әдіс.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә.

Алгебра. 7 сын.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә., Жұмабаев Р.Н.

Геометрия. 8 сын.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә.

Геометрия. 8 сын.: Оқыту әдіс.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә.

Геометрия. 7 сын.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Алдамұратова Т.А., Байшоланова Қ.С., Байшоланов Е.С.

Математика. 5 сын. 1-2 б.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

6

 

Алдамұратова Т.А., Әбдібаева С.К.

Математика. 5 сын.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Алдамұратова Т.А., Байшоланов Т.С., Байшоланов Е.С.

Математика. 5-6 сын.: Олимпиадаға дайындық есептер жинағы.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Алдамұратова Т.А.

Математика. 5-6 сын.: Логикалық тапсырм.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Алдамұратова Т.А., Байшоланова Қ.С., Байшоланов Е.С.

Математика. 6 сын. 1-2 б.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

6

 

Алдамұратова Т.Ә., Бейсенбаева Ә.Х., Байшоланова Қ.С.

Математика. 6 сын.: Оқыту әдіс.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Бакина Н.С., Жанақова Н.Т.

Қазақстан тарихы. 7(6) сын.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Бакина Н.С., Жанакова Н.Т.

История Казахстана. 7(6) кл.: Учеб.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Айтбай Р., Касымова А.

Всемирная история. 7(6) кл.: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Әбдіманапов Б.Ш. ж.б.

Жаратылыстану. 6 сын.: Оқулық.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Сүлейменова Г.А., Касимова С.Б.

Жаратылыстану. 6 сын.: Оқыту әдіс.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Сулейменова Г.А., Касимова С.Б.

Естествознание. 6 кл.: Метод. рук.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Нүркенова С., Егорина А.

География. 7 сын.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Егорина А., Нұркенова С.Е., Ысқақова К.Б.

География. 7 сын.: Атлас.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Құлманова Ш., Сүлейменова Б., Тоқжанов Т.

Музыка. 5 сын.: Оқулық.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Құлманова Ш., Сүлейменова Б.

Музыка. 5 сын.: Оқыту әдіс.-

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Құраст.: Ш.Құлманова ж.б.

Музыка. 5 сын.: Нота хрест.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Кульманова Ш.Б.

Музыка. 5 кл.: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Кульманова Ш.Б., Сулейменова Б.Р.,  Сивакова И.С.

Музыка. 5 кл.: Метод. рук.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Сост.: Ш.Б.Кульманова, и др.

Музыка. 5 кл.: Нотная хрест.

2017

Алматы,

Рус.

3

 

Сафронова Л.В. и др.

Русская литература. 5 кл.: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Рыгалова Л.С., Берденова Д.А., Еримбетова С.Ж.

Русская литература. 6 кл.: Учеб.

2018

Алматы

Рус.

3

 

Савельева В.В., Лукпанова Г.Г., Ярмухамедова А.Б.

Русская литература. 7 кл.: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Жанпейс У.А., Озекбаева Н.А.

Русский язык и литература. 5 кл. с каз.яз. обуч. Ч.1-2: Учеб.

2017

Алматы

Рус.

6

 

Жанпейс У.А., Озекбаева Н.А.

Русский язык и литература. 5 кл. с каз. яз. обуч.: Метод. рук.

2017

Алматы

Рус.

3

 

Жанпейс У.А. и др.

Русский язык и литература. 8 кл. с нерусс. яз. обуч. Ч.1-2: Учеб.

2018

Алматы

Рус.

6

 

Дәулетбекова Ж., Қосымова Г.

Қазақ тілі. 5 сын.: Оқулық.+CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Әрінова Б.А. ж.б.

Қазақ тілі. 6 сын.: Оқулық.+CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Әрінова Б. ж.б.

Қазақ тілі. 6 сын.: Оқыту әдіс.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Қосымова Г., Рахметова Р.

Қазақ тілі. 7 сын.: Оқулық.+CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Қосымова Г., Рахметова Р., Юсуп А.

Қазақ тілі. 7 сын.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Әрінова Б., Молдасан Қ., Байшағырова А.

Қазақ тілі. 8 сын.: Оқулық.+CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Әрінова Б., Молдасан Қ., Байшағырова А.

Қазақ тілі. 8 сын.: Оқыту әдіс.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ.

Қазақ әдебиеті. 5 сын.: Оқулық.+CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева

Қазақ әдебиеті. 5 сын.: Хрест.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ.

Қазақ әдебиеті. 5 сын.: Оқыту әдіс.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ., Жұмекенова Л.К.

Қазақ әдебиеті. 6 сын.: Оқулық.+CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.

Қазақ әдебиеті. 6 сын.: Хрест.

2018

Алматы,

Қаз.

3

 

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ.

Қазақ әдебиеті. 7 сын.: Оқулық.+CD диск.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.

Қазақ әдебиеті. 7 сын.: Хрест.

2017

Алматы

Қаз.

3

 

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ., Жұмекенова Л.К.

Қазақ әдебиеті. 8 сын.: Оқулық.+CD диск.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.

Қазақ әдебиеті. 8 сын.: Хрест.

2018

Алматы

Қаз.

3

 

Тоқсанбай С.

Қаржы-банк терминдерінің сөздігі /орысша-қазақша-ағылшынша/=Словарь финансово-банковских терминов=Dictionary of financial and banking terms.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Әлімбек Г.

Қазақ тілі (қаржы, банк қызметкерлеріне арн.):  Бастапқы деңгей: Оқу құралы.+CD диск.

2015

Алматы

Қаз.

5/5(эл.)

 

Құрманбаева Ш.

Қазақ тілі (қаржы, банк қызметкерлеріне арн.):  Орта деңгей: Оқу құралы.+CD диск.

2015

Алматы

Қаз.

5/5(эл.)

 

Ақымбек С.

Қазақ тілі (қаржы, банк қызметкерлеріне арн.): Жетік деңгей: Оқу құралы.+CD диск.

2015

Алматы

Қаз.

5/5(эл.)

 

Қасымберкебаева Г. ж.б.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-жапонша, жапонша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., Ахметбекова А., Жұбатова Б.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-арабша, арабша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Қасымберкебаева Г., Асанова Г.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., Қарабаева Ж.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-немісше, немісше-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы,

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., ж.б.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-кәрісше, кәрісше-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Қасымберкебаева Г., Анипина Ә., Жүнісбек Г.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-қытайша, қытайша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., Қамбарбекова Ғ., Қари Қ.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-парсыша, парсыша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., Хакимова Ұ.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-түрікше, түрікше-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., Исакова С.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-французша, французша-қазақша тілдескіш

2015

Алматы

Инс.

5

 

Қасымберкебаева Г., ж.б.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-хиндише, хиндише-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Қасымберкебаева Г., Манахбаева С.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-испанша, испанша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Инс.

5

 

Мұқаметқали М., Қасымберкебаева Г.

Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арн. қазақша-орысша, орысша-қазақша тілдескіш.

2015

Алматы

Қаз.

5

 

Кәрібаев Б.

Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары.

2016

Алматы

Қаз.

5

 

Исмагулов О., Исмагулова А.

Происхождение казахского народа (по данным физической антропологии): Науч. изд.

2017

Алматы

Қаз.

1

 

Құраст.: Р.Б.Ақназарова, Д.Ж.Омарбекова.

Өмірзақ Махмұтұлы Сұлтанғазин: Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар

2006

Алматы

Қаз.

1

 

Стент А.

Америка мен Ресей бірін-бірі неге естімейді? Ресей-Американ қарым-қатынастарының қазіргі заманғы тарихына Вашингтонның көзқарасы

2016

Алматы

Қаз.

5

 

Ергин Д.

Энергия көздерін іздестіру жолында ресурстар шайқасы, жаңа технология және энергетика болашағы.

2016

Алматы

Қаз.

5

 

Аузан А.

Экономика. Институттар біздің өмірімізді қалай айқындайды.

2016

Алматы

Қаз.

2

 

Кемп Ф.

Берлин 1961. Кеннеди, Хрущев және әлемдегі ең қауіпті жер.

2016

Алматы

Қаз.

5

 

Фергюсон Н.

Ақша. Дүниежүзінің қаржы тарихы.

2016

Алматы

Қаз.

5

 

Жалпы ред. бас.: Ш.И.Ибраев, Қ.Н.Келімбетов.

Түркология. Дүниежүзі түркологиясының тарихы=Тюркология=Turkology: Ұжымдық монография

2016

Алматы

Инс.

15

 

Құраст.: Т.Рсаев.

Торғай елі. Энциклопедия 

2013

Алматы

Каз.

50

 

Макконнел Р.Л., Абель Д.К.

Қоршаған ортаны қорғау мәселелері: тұрақты болашаққа көзқарас: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

 

Коккел Ч.С.

Астробиология. Ғаламдағы тіршілікті түсіну: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

 

Броун Д., Шелл И., Коул Т.

Сот психологиясы: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

10

 

Джонс Р. ж.б.

Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі. ІІ т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Клаг У.С. ж.б.

Генетика негіздері. ІІ т.: Оқулық.-

2017

Алматы

Каз.

30

 

Альбертс Б. ж.б.

Клетканың молекулалық биологиясы. ІІ т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Оспанов С.

Қазақ ақындарының публицистикасы: Монография.

2018

Астана

Каз.

30

 

Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т., Берикханова А.Е.

Педагогика: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

 

Саметова Ф.Т.

Русский язык. Практикум: Учеб. пособ.

2018

Алматы

Рус.

20

 

Хьюз-Халлетт Д. ж.б.

Математикалық анализ. Бір айнымалы. 1 т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Кнутсен Т.Л.

Халықаралық қатынастар теориясының тарихы: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Жак Ж.

Экономика және бизнеске арналған математика. ІІ т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

10

 

Холмберг К.

Сулы ерітінділердегі бетті-активтік заттар және полимерлер: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

 

Стивенс Р.В., Феннер Б., Рудофф Э.М.

UNIX желілік бағдарламалау. API желілік сокеттері. І т. 2 б.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

 

Уайт У.М.

Геохимия. І т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Янг Х.Д., Фридман Р.А.

Университет физикасы және заманауи физика. ІІ т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Крафт М.Е., Фурлонг С.Р.

Қоғамдық саясат. Саясат, талдау және баламалар: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

30

 

Мастерс Д.М., Эла В.П.

Экологиялық инженерия негіздері. ІІ т.: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

 

Шоқай М.

Шығармаларының толық жинағы. 12 томдық, І-ХІ т.

2012, 2013, 2014

Алматы

Каз.

12

 

Сафарғалиев М.Г.

Алтын орданың ыдырауы.

2014

Алматы

Каз.

1

 

Ошан Ж.

Керей хандығы қытай деректемелерінде (Х-ХІІІ ғғ.).

2014

Алматы

Каз.

1

 

Джалилов З.Г.

Особенности состояния религиозности казахстанского общества: вопросы теории и практики.

2013

Алматы

Рус.

1

 

Машхур Жусип Копеев

Машхур Жусип Копеев: переводы избранных произведений: Науч. изд.

2013

Алматы

Рус.

1

 

Ғылмани С.

Заманымызда болған ғұламалардың ғұмыр тарихтары. І т.

2013

Алматы

Каз.

1

 

Тохтабаева Ш.Ж.

Этикет казахов: Науч. изд.

2013

Алматы

Рус.

1

 

Сайрами М.

Тарихи Хамиди.

2014

Алматы

Каз.

1

 

Букетова Н.А., Воронов А.Г., Музафаров Р.Р.

Поль Гурдэ – Верный қаласының французы: Ғыл. бас.

2012

Алматы

 

1

 

Құраст.: Б.Еженханұлы, Ж.Ошан.,

Қазақ хандығы мен Цин патшалығының сауда қатынастары туралы қытай мұрағат құжаттары. ІІ т.: Ғыл. бас.

2012

Алматы

Каз.

1

 

Құраст.: Б.Еженханұлы.

Қазақ хандығы мен Цин патшалығының саяси-дипломатиялық қатынастары туралы қытай мұрағат құжаттары: ІІ т.: Ғыл. бас. /

2012

Алматы

Каз.

1

 

Сүлеймен М.

Кейкі Көкембайұлы.

2017

Павлодар

Каз.

50

 

 

Talk to us

87143072488