Arkalyk Pedagogical Institute named after Y. Altynsarin

 1. News
 2. News of the departments

Full name- Duysebekova Aisaule Esengazieva                 
Position- head of the Department
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87024884775
Disciplines taught
1. Children's literature
2. children's folklore
3. methods of teaching Literature
4. new technologies in Education
Academic degree - Candidate of Philology

Academic status -
Name of specialty - 5V010200 - Pedagogy and methodology of primary education
Data on professional development and (or ) retraining (if any)
1) Абай атындағы ҚазҰПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасы – 2004 жыл;
2) Абай атындағы ҚазҰПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасы – 2007 жыл;
3) «Жоғары оқу орындарындағы кредиттік оқыту жүйесі» тақырыбында біліктілікті көтеру курсы ҚазмемқызПИ- да 2008 жыл;
4) «ЖОО-дағы интерактивті оқыту әдістері» бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру курсы Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-де 2009 жыл;
5) «Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ-ке арналған тест тапсырмаларын әзірлеудің теориялық және әдіснамалық негіздері» тақырыбындағы профессор В.С.Аванесовтың авторлық курсы. ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы – 2011 жыл;
6) Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық кадрлары біліктілігін арттырудың «Өрлеу» республикалық институты – 2012 жыл;
7) Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының «Тілдерді оқытудың облыстық орталығы» ұйымдастырған «Облыстағы тілдерді оқыту орталықтарының жұмысын бір жүйеге түсірудегі әдістемелік мәселелер» атты біліктілік курсына қатысқан 2012 жыл;
8) 2014 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Ғылым» туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес Дуйсебекова А.Е. ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредитттеліп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызметі конкурсына қатысу үшін КУӘЛІГІНЕ (Серия МК №004136) ие болған.
9) 2014 жылы шетелдік басылымдарға ғылыми мақалалар жариялау мүмкіндігі берілген сертификат алған.
10) 2016 жылы Қазақстан Республикасы педагог Қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын ЖОО бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша ТРЕНЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ КУРСЫНДА біліктілігін жетілдіріп, сертификат алған.
11) «Жоғары оқу орны ішіндегі білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесін жасау» семинар-тренингінде оқып сертификатталған.
Total work experience - 33 years
Experience in the profession - 26 years
Scientific publications
1. Сыншы, әдебиеттанушы Тәкен Әлімқұлов (Monograph). publishing house «Аrys», Аlmaty, 2008 y.2. Тоғысқан үш арна. «Мәдениетаралық қатысым мен қазақ, орыс филологиясының өзекті мәселелері»,
2 volumes  , 2004 y.
3. Қ.Аманжолов шығармашылығы Тәкен сынында. Kazakh language and literature №8, 2005 y.
4. Т.Әлімқұловтың Абай жайлы зерттеуі Collection «Abay and the national idea»  National Science Academy  2005 y
5. Тәкен талантының ашылмаған қырлары. Messenger. Series «Philological Sciences», Kazakh National Pedagogical University named after Abay №1(11), 2005 y.
6. Талантқа құрмет. Scientific Pedagogical Publishing House « Ylt taglymy» .№2, 2006 y.
7. Ақын мұралары Т.Әлімқұлов зерттеулерінде. Messenger. Series «Philological Sciences», Kazakh National Pedagogical University named after Abay №1(15), 2006 y.
8. Т.Әлімқұлов Абай аудармалары хақында: The Republican Scientific and Theoretical Conference on «Аударма теориясы мен тәжірибесінің және салыстырмалы әдебиетттанудың өзекті мәселелері»  Аlmaty, 2006 y.
9. Поэзия және поэзия сыны жайлы Т.Әлімқұлов ой-пікірлері.ҚР Ұлттық ғылым академиясының Messenger. Series «Philological Sciences», №6, 2006 y.
10. Поэзия және поэзия сыны жайлы Т.Әлімқұлов ой-пікірлері. Regional scientific and practical conference on: «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» ,  Аrkalyk,  2006 y.
11. Жыраулар поэзиясындағы тәрбиелік тағылымдар.  International scientific and practical conference on «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы»,  Аrkalyk, 2009y.
12. «Өзін-өзі» тану сабақтарында балалар әдебиеті үлгілерін қолдануды іріктеу жүйесі.International scientific and practical conference on: «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері көкейкестілігі»,   Аrkalyk, 2010 y.
13. Абайдың табиғат лирикасы Т.Әлімқұлов зерттеулерінде.  International scientific and practical conference on: Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы" . Аrkalyk, 2011y.
14. Ұлтын сүйіп, ұрпақ тәрбиесін ойлаған.  International scientific and practical conference on, dedicated to the 20th anniversary of Kazakhstan's independence on the topic:  «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері». Аlmaty, 2012 y.
15. Абай әлемінен өз сүрлеуін тапқан зерттеуші. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic : «Білім – ұлттық адам капиталын қалыптастырудағы қозғаушы күш». Аrkalyk, 2012 y.
16. Кәсіби білікті мамандар – келешектің кепілі. Regional scientific and practical conference on the topic:  «Мұғалім мансабы: кәсібилік және көшбасшылық»   Kostanai. 2013 y.
17. Абай әлемі – Темірқазық.  The Republican Scientific and Practical Conference on the topic:  «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа»  Аrkalyk,  11 April, 2014y.  
18. Абай – рухани қажеттілік. Kazakh state women's pedagogical University. The Republican Scientific and Practical, Conference on the topic:   «Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы» Маy, 2014 y.
19. Кәсіби білікті мамандар – келешектің кепілі. Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау. The collection of materials of the republican educational-methodical council of teaching in high school. Kazakh state women's pedagogical University. April,2014y.
20. Бәсекеге қабілетті мамандар дайындау – басты міндет. Republican Scientific and Methodological Pedagogical Journal «Бастауыш сынып және балабақша тәрбиесі». May,2014 y.
21. Мектеп жасына дейінгі балаларды көркем әдебиет арқылы адамгершілікке тәрбиелеу жолдары. Collection of materials of the student scientific-practical conference of the Agrarian University. February, 2013y
22. «Ана тілі» (2-класс) Спандияр Көбеев «Түлкі мен қырғауыл» (методический урок). Regional distance competition of student works on the topic: «Бастауыш мектептегі сабақтардың мультимедиялық жабдықталуы»   KSU.2013y.
23. 4-сыныпқа арналған дүниетану пәнінен тест жинағы (әдістем. құрал) Publication of the State Pedagogical Institute named after Y. Altynsarin.2014 y
24. «Нарықтық заманға сай кәсіби білікті мамандар даярлаудың жолдары».         Kazakh state women's pedagogical University. April, 2015 y.25. Истоки становления социальной педагогики как самостоятельной науки в Германии. International scientific  conference. May,2015y.


portfolio85Full name- Оспанбекова Мейіргүл Несіпбековна
Position- PhD доктор, АрқМПИ доценті
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Дәріс оқитын пәндері
1. Сауат ашу

2. Білім берудегі жаңа технологиялар
3. Математиканы оқыту әдістемесі
4. Педагогикалық шеберлі
5. Инновациялық әдістерді дамыту әдістемесі
Total work experience - 24 years
Experience in the profession - 15 years
Ғылыми жарияланымдары мен оқу жарияланымдары
1.Тraining Prospective Elementary School Teachers for Developing  Reflection in Pupils Based on Innovative Technologies. «International Electronic Journal of Mathematics Education» (Turkey). – 2016. – V. Lss.7.9. – P. 2137-2150 . Scopus (индекс хирша): IEJME-ISSN: 1306-3030

Предметная область – образование, математика. SJR з Application of Information and Communication Technologies by the Future Primary School Teachers in the Context of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan
а 2015 год, равный 0,380.Сайт: http://www.iejme.com/
2. Application of Information and Communication Technologies by the Future Primary School Teachers in the Context of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan. «International Journal of Environmental and Science Education» (Turkey). – 2016. – V. Lss. 9. – P. 2813-2827. Scopus (Elsevier)-ISSN: 1306-3065

Предметная область – образование, инженерия, наука об окружающей среде. SJR за 2014 год, равный 0,471. Сайт: http://www.ijese.net
3. Innovative Technology is the Basis of the Formation of Professional Competence of Future Professionals in Primary School классов «Social Sciences» (Pakistan), 2016.  – V.11.- Lss.16. – P. 3853-3859 . Scopus: ISSN: 1818-5800, Е-ISSN: 1993-6125 Предметная область – социальные науки.

SJR за 2015 год, равный 0,149.Сайт: http://www.indpaedia.com/ind/index.php/Social_Sciences:_Pakistan 
4. Бастауыш мектепте ТРИЗ –технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. Алматы, №4,сәуір, 2014 жыл – 262-265 б.
5. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инновациялық іс-әрекетте оқушылардың рефлексиясын дамытуға дайындау  мүмкіндіктері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетi. Хабаршы – Гуманитарлық ғылымдар сериясы, - Астана, 2016. -№3 (112), ІІ бөлім,– 251-255 б.
6. ТРИЗ – технологиясы негізінде баста-уыш сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамытудың мүмкіндіктері. ПМУ Хабаршысы – Педагогикалық сериясы. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы, - Павлодар, 2016.- № 3.– 239-251 б. ISBN 1811-1831
7. Жаңартылған білім мазмұнын оқып-үйренудегі рефлексияның мәні. Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы – Педагогика ғылымдары сериясы, - Алматы, 2016. - №2 (50),– 22-27 б.  ISSN 1728-5496
8. Ақпараттық-коммуникация-лық технология-лар негізінде бастауыш сынып оқушыларының оқу рефлексия-сын дамыту әдістемесі. Абай ат. ҚазҰПУ. Хабаршы - Педагогика ғылымдары сериясы, - Алматы, 2017. №2 (54), 256-261 б. ISSN 1728-5496
9. Сауат ашу 1. 1-бөлім. Сауат ашу. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналған оқулық/ Алматы: Атамұра, 2016. – 128 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-609-7
10. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2016. – 192 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-613-4
11. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/Алматы: Атамұра, 2016. – 112 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-608-0
12. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлiм. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 176 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ІSBN 978-601-306-815-2 ІSBN 978-601-306-794-0
13. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалім­деріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 160 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. ІSBN 978-601-306-815-2.ІSBN 978-601-306-795-7
14. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 96 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. ISBN 978-601-306-706-3
15. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған/ Атамұра, 2017. – 96 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN  978-601-306-707-0
16. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-2бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-2бөлiм. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған/ электронды диск. Алматы: Атамұра, 2018. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ІSBN 978-601-331-116-6
17. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған.


roza

Full name - Жанлилдина Роза Есентаевна
Position - senior lecturer
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87757676428
Disciplines taught
1. Child psychology
2. MSDB. the formation of elementary mathematical concepts
3. interesting mathematics
4. inclusive education in preschool
5. MIDB physical education CITIZENSHIP.
Academic degree магистр педагогических наук

Academic status
Total work experience - 33 years
Experience in the profession - 23 years
Name of specialty - 5B010100-pre-school education and training
Qualification, professional retraining - 2012г Орлеу
Number of scientific works (name)
1. Жан шынықтыру тәсілі –аутогендік жаттығулардың маңызы. «Жоғары кәсіптік білім беруде реформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 14-15 ақпан 2007 ж
2. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін этнопедагогика материалдарының маңызы. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденцияларыжәне мәселелері 2 том Алматы 2008 Қыз МПУ
3. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда қазақ ойшылдардаң ықпалы.Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденцияларыжәне мәселелері 2 том Алматы 2008 Қыз МПУ
4. Этнопедагогиканың мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытудағы ролі. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденцияларыжәне мәселелері 2 том Алматы 2008 Қыз МПУ
5. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамыту.
Білім беру жүйесін трансформациялау тұрғысындағыәлемдік білім саясаты Алматы-Москва халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы) Алматы 2008 Қыз МПУ
6. Этнопедагогика материалдардың педагогикалық мүмкіндіктері
«Қазіргі кездегі жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері» ҚР БҒМҚаз мемл университеті барысындағы жоғара және ЖОО орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу әдістемелік кеңесі секциясы Алматы қ 2008 ж
7. Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда ұлттық ойындардың маңызы. «Қазіргі кездегі жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері» ҚР БҒМҚаз мемл университеті барысындағы жоғара және ЖОО орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу әдістемелік кеңесі секциясы Алматы қ 2008 ж
8. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда этнопедагогика материалдарының маңызы. «Қазіргі кездегі жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері» ҚР БҒМҚаз мемл университеті барысындағы жоғара және ЖОО орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу әдістемелік кеңесі секциясы Алматы қ 2008 ж
9. Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту тәсілі
10. «Алтынсарин оқулары» атты халықаралық ғылыми теориялық практикалық конференция, Қостанай қ, 2009 ж
11. Мектепалды балалардың шығармашылық әрекетін қалыптастырудың теориялық негіздері. «Алтынсарин оқулары» атты халықаралық ғылыми теориялық практикалық конференция, Қостанай қ, 2009 ж
12. Мектептегі дене тәрбие жаттығуларының әдіс-тәсілдерінің маңызы мен сипаты «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция Арқалық қ, 2009 ж.
13. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытуда дидактикалық ойын түрлерін қолданудың мүмкіндіктері
М. О Төлегеновтың 75 жылдығына “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны” республикалық ғылыми-практикалық конференция Арқалық, 2010 ж
14. Мектепке дейінгі жаста шығармашылық қабілеттің дамыту ерекшеліктері. Журнал «Қызықты психология»№4-5(10-11) 2009 ж
15. Ойын – қоршаған ортамен таныстыру құралы."Экология және тұрақты даму": жаңа пәні; мәселелері және болашағы" халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция Арқалық қ.2011 ж 14-15 сәуір
16. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері,әдістері.Қазақстан РеспубликасыТәуелсіздігінің 20 жылдығыны арналған«Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Арқалық қ. 2012 жыл
17. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері, әдістері.Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары  17 ақпан 2012 ж Алматы қаласы
18. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытудың психологиялық педагогикалық филолсофиялық негізі «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балалардыәлеуметтік педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Арқалық 14 ақпан 2013 ж
19. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытуда пайдаланылатын этнопедагогиканың құралдарына сипаттама. «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Қарағанды 2013 ж
20. Мектеп жасына дейінгі балалардың көркемдік шығармашылық қызметіндегі ойын.«Қазақстан мектебі» журналы 2013 ж
21. Мектепке дейінгі ұйымдағы инновациялық үдеріс-модернизациялаудың негізі «ҚР-ның 2011-2020 жылдарға араналған білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бағытында мектепке дейінгі білім беру аймағын модернизациялау» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы Тараз, 16 мамыр 2014ж
22. Инновациялық технологиялар арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыру.Алматы қаласы ҚызмемПУ-ға «Мәңгілік ел ұлттық идеясы- қазақ мектебін дамыту стратегиясы»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Мамыр, 2014 ж
23. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын пайдаланудың тиімділігі. «Ғылымдағы, техникадағы және жоғары білім берудегі инновациялар» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Ақтөбе, 16 сәуір 2014ж
24. Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік стандартқа бағытталған бағдарламалардың тәжірбиеге енгізудің әдістемелік сипаты.Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау. ЖОО білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің материалдар жинағы.ҚазҚызМемПедУнив. Сәуір,2014ж.
25. Мектепке дейінгі балалардың ойын технологиясы арқылы танымдық белсенділігін арттыру. «Білім.Тәлім-тәрбие» республикалық ғылыми-көпшілік журналы. Мамыр,2014 ж
26. Балалардың шағын жинақты мектепке дейінгі мекемелерге бейімделуінің педагогикалық-психологиялық негізі.Н.Гумилев атындағы Еуpазия Ұлттық Унивеpситеті «Мектепке дейінгі білім беpуді жаңғыpту жағдайында мамандаp даяpлаудың бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана қ, 27-28 қаpаша,2014ж.Меңгілбекова С МДО-21
27. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын әдістемелік жағынан қамтамасыз ету мүмкіндіктері.Н.Гумилев атындағы Еуpазия Ұлттық Унивеpситеті «Мектепке дейінгі білім беpуді жаңғыpту жағдайында мамандаp даяpлаудың бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана қ, 27-28 қаpаша,2014ж.Түймебаева Ш. МДО-21
28. Жаһандану заманындағы мектепке дейінгі білім беру жүйесінің жаңару мәселелері.Н.Гумилев атындағы Еуpазия Ұлттық Унивеpситеті «Мектепке дейінгі білім беpуді жаңғыpту жағдайында мамандаp даяpлаудың бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана қ, 27-28 қаpаша,2014ж. Муталиева М МДО-41
29. Мектепалды балаларының психологиялық ерекшеліктері» «ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж.Қожабаева Ж МДО-21
30. Мектепалды түлегінің тұлғалық психологиялық моделі.«ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж Түймебаева Ш. МДО-21
31. Тіл мүкістігі бар баланың тілін түзетудегі қол моторикасының маңызы «ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж.Тұрсынхан Г МДО-11
32. «3 жастағы баланың жас дағдарысы»«ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж Бұлтбаева Л МДО-21
33. Тәрбиешінің балалардың танымдық құзырлылығын ақпараттық білім ортасында дамыту жолдары.С.Бәйішов Атындағы Ақтөбе УниверситетіБашкирский государственный педагогический университет им м.акмуллы «инновациялық технологияны енгізу-білім мен ғылым жетістігінің факторы ретінде» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 23 октябрь 2015 ж
34. Жоғарғы оқу орындарында кәсіби маман даярлауда тәрбиеші педагогтардың педагогикалық имиджін қалыптастыру жолдары І Международная Научно-Практическая Конференция«Туристская Индустрия Казахстана: Современное Состояние И Тенденции Развития» Астана Казуэфмт 22 Сентябрь 2015 Ж
35. Мектепке дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологиясы педагогикалық үрдісте жүзеге асырылу шарттары . Ө.А.Байқоңыров Атындағы Университетінің  Хабаршысы Ғылыми Журнал 1.2016
36. Бала танымында танымдық белсенділіктің ықпалы С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж Жарылқап Айдана
37. Танымдық белсенділіктің психологиялық сипаты.С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж Түймебаева Шынар
38. Танымдық белсенділік- дамытушы орта ретінде. С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж Мамасерикова Умит
39. Мектепалды балаларының танымдық белсенділігінің ерекше белгілері С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж
40. Бала белсенділігін дамытуда танымдық әрекеттің маңызы Международный практический конференция
Прага 22 апрель 2016
41. Мектепалды балаларының танымдық белсенділігінің педагогикалық-психологиялық негізі. Международный практический конференция Прага 22 апрель 2016 (сертификат)
Scientific publications
1. Этнопедагогиканың мектепалды  балалардың    шығармашылық қабілетін дамытудағы ролі.  International scientific and practical conference on the topic: «Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы, даму тенденциялары және мәселелері»2 volumes Аlmaty,  2008 Kazakh state women's pedagogical University
2. Мектепалды балалардың  шығармашылық қабілетін дамытуда қазақ ойшылдардаң    ықпалы. International scientific and practical conference on the topic: «Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы, даму тенденциялары және мәселелері», 2 volumes Аlmaty,  2008 Kazakh state women's pedagogical University
3. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін этнопедагогика материалдарының маңызы. International scientific and practical conference on the topic: «Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденциялары және мәселелері». 2 volumes Аlmaty,  2008 Kazakh state women's pedagogical University
4. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін  дамыту. International scientific and practical conference on the topic: «Білім беру  жүйесін трансформациялау тұрғысындағы әлемдік білім саясаты». Аlmaty,  2008 Kazakh state women's pedagogical University
5. Этнопедагогика материалдарының  педагогикалық мүмкіндіктері. International scientific and practical conference on the topic: « Қазіргі кезеңдегі жоғары педагогиқалық білім беру қамтамасыз  ету мәселелері». Аlmaty, 2008 Kazakh state women's pedagogical University
6. Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда ұлттық ойындардың маңызы. Қазіргі кезеңдегі жоғары педагогикалық білім беру қамтамасыз  ету мәселелері.конференция материалдары жинағы) Аlmaty, 2008  Kazakh state women's pedagogical University
7. «Балалардың шығармашылық қабілетін арттырудың жолдары». Қазіргі кезендегі жоғары педагогикалық білім беруді  қамтамасыз  ету мәселелері. (конференция материалдары жинағы)  Аlmaty, 2008 Kazakh state women's pedagogical University Мектепалды  балалардың  шығармашылық  әрекетін  қалыптастырудың теориялық негіздері. International scientific  conference on the topic: «Алтынсарин  оқулары». Kostanai. 2009 y. 
8. Ойын-мектеп жасына дейінгі  балалардың  шығармашылық қабілетін  дамыту  тәсілі International scientific conference on the topic: «Алтынсарин  оқулары».Kostanai. 2009y.
9. Баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдары, құралдары The Republican Scientific and Practical Conference on the topic:   “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны”  2010 y.
10. Ойын-мектеп жасына дейінгі  балалардың  шығармашылық қабілетін  дамыту  тәсілі  Journal "Entertaining psychology" №1 2010 y. 
11. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытуда дидактикалық ойын түрлерін қолданудың мүмкіндіктері. International scientific and practical conference on the topic: «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік:жетістіктері, көкейтестілігі» 2010 y. 28-29  april
12. Мектептегі  дене тәрбие жаттығуларының  әдіс-тәсілдерінің  маңызы мен сипаты. International scientific and practical conference on the topic: «Қазақстандағы білім  мен  ғылым тарихының ұлттық  болмысы». Аrkalyk 2009y.
13. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары The Republican Scientific and Practical Conference, April,2011y. 
14. Ойын – қоршаған ортамен таныстыру құралы. International scientific and practical conference on the topic:  Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы". March , 2011y 
15. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері, әдістері. International scientific and practical conference on the topic: «Тәуелсіздік  және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері»       
17 february 2012 y. Аlmaty, Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытудың    психологиялық педагогикалық философиялық  негізі   Аrkalyk 2013 y.16. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытуда пайдаланылатын этнопедагогиканың құралдарына сипаттама  Karaganda  2013  y. 17. Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  көркемдік шығармашылық  қызметіндегі  ойын   Journal «Kazakhstan school» 2013 y.
18. Мектепке  дейінгі ұйымдағы инновациялық үдеріс-модернизациялаудың негізі The Republican Scientific and Practical Conference on the topic:     «ҚР-ның   2011-2020 жылдарға араналған білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бағытында мектепке дейінгі білім беру аймағын  модернизациялау» Taraz, 16 маy 2014y.  
19. Инновациялық технологиялар арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін  арттыру. International scientific and practical conference on the topic: «Мәңгілік ел ұлттық идеясы- қазақ мектебін дамыту стратегиясы».  Kazakh state women's pedagogical University. Маy, 2014 y.
20. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын пайдаланудың тиімділігі. International scientific and practical conference on the topic: «Ғылымдағы, техникадағы және жоғары білім берудегі инновациялар» . Аktobе, 16 april,  2014 y.
21. Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік стандартқа бағытталған бағдарламалардың тәжірибеге енгізудің әдістемелік сипаты. Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау. ЖОО білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің материалдар жинағы. Kazakh state women's pedagogical University, April, 2014 г.24. Мектепке  дейінгі балалардың ойын технологиясы арқылы танымдық белсенділігін арттыру . The Republican Scientific and Practical Conference on the topic:   «Бастауыш сынып және балабақша тәрбиесі». Маy,2014 y.Research project of the student group MDO-41 Tursynhan on the topic "Mestake Dang michellene M. Montessori pedagogical technologiesin pagecanada mmchat" took 2nd place in the Republican competition of scientific projects "uzdik E it's scientific" organized by the Scientific-methodological center "ZIAT". Tursynhan G. and her supervisor, senior lecturer Zhandildin R. E. was awarded a diploma.
Teaching AIDS:
1. Мектеп жасына дейінгі  балаларды   дене тәрбие сабағында жаңа технология   үрдісімен оқыту ерекшеліктері
2. Қызықты  математика
3. Педагогикалық тәжірибеге арналған көмекші әдістемелік құрал
4. Дене тәрбие сабағындағы ұлттық ойындар
5. Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  танымдық  үрдісін  диагностикалау әдістері
6. Мектепалды  балаларының  шығармашылық қабілетін дамытуда  дидактикалық ойындардың маңызы
7. Этнопедагогика материалдарыарқылы  мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамыту
8. Сергіту жаттығулары мен ойындар  (балабақша үшін)


portfolio3

Full name: Temirkhanova Kymbat Shashubaevna
Position: Teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87023253745
Disciplines taught:
1.TIR; 
2.TIR;history TO organization and management
3.theory and methods of Educational work
Academic degree - Senior Lecturer magistr
Academic status
Name of specialty - 5V010100- Preschool training and education
Qualification, professional retraining –8
1. «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях». (Казахский государственный женский педагогический институт. 2008 г.)
2. «Особенности методики казахского языка в начальных классах». (Казахский государственный женский педагогический институт. 2008 г.)
3. «Методика организации научных исследований». («Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова» Акционерский фонд. 2009 г.)
4. Внутренний аудитор системы менеджмента качества. (Аркалыкский Государственный педагогический институт имени Ы.Алтынсарина 2011г.)
5. «Актуальные проблемы современного дошкольного образования в изменяющемся поликультурном пространстве». (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена институт детства. 2012 г.)
6. Дополнительной образовательной программе стажировки магистров (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 2013 г.)
7. ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы («Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы. 2015. 28.11 тіркеу номері №0128714)
8. «Университетте жоғары білім беру әдістемесі және білім берудің инновациясы»(Порту қаласындағы Жоғары Техникалық Университеті 2015.17.11)
length of service - 19 years
length of service on specialty - 13 years
Scientific publications
1.«Этнографические материалы Ы. Алтынсарин источник этнического познания казахов». The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары» Аrkalyk, 2006 y.16-17 october.
2. Бастауыш сынып оқушыларын тарихи аңыз әңгімелер арқылы есте сақтау қабілеттерін арттыру. Regional research and practice conference  on a theme:  «Білім мен ғылымның 35 белестері», 2007 y.
3. Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларын нарықтық өмірге бейімдеу. Regional research and practice conference  on a theme: «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы»  Аrkalyk,  2007 y. 
4. Нарыққа тәрбиелеудің бір жолы – Ыбырай шығармалары   Journal "Initial school" №5. 2008 y.
5. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі. The journal "Elementary School" №10. 2009 y.
6. Халық ауыз әдебиеті ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастыру негізгі The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру».  Аrkalyk 2009y. 
7. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі. International scientific and practical conference on the topic:  «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы», Аrkalyk,  2009 y.
8.“Оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда математика пәнінің  мүмкіндіктері» The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны ”. Аrkalyk, 2010 y.
9. «Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту» The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Математиканың білім,  педагогика, техникадағы  алатын орны”  Kazakh state women's pedagogical University, Аlmaty, 2010 y. 
10. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде халықтық педагогика элементтерін пайдалану. International scientific and practical conference on the topic:  «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері мен болашағы», Аrkalyk, 2011y.
11. “Мектеп жасына дейінгі баланың мәдени мінез-құлқын  қалыптастыруда тәрбиешінің атқаратын ролі». Kazakh national pedagogical university, Materials round table among institutions of higher learning “Қазіргі бастапқа математикалық білімнің өзекті мәселелері”. 2013 y. 
12. Мектеп жасына дейінгі баланың бойында мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу мүмкіндіктері. 67  Republican Scientific and Practical Conference among young scientists and students on the topic:  «Жас ғалымдар - білім және ғылым интеграциясы жолында»  2014 y. 
13. “Мектеп жасына дейінгі баланың  мінез-құлық мәдениетін халықтық дәстүр негізінде қалыптастыру мүмкіндіктері». Kazakh national pedagogical university, Journal «Pedagogics and psychology» 2014 y №214. “Мектеп жасына дейінгі баланың  мінез-құлық мәдениеті: мәні, белгілері, мазмұны».  Journal «Kazakhstan school» 2014 y. №1. 
15.   Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік бағдарланған мінез-құлқын қалыптастыру. International scientific and practical conference on the topic: «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері», посвященная 20 –летию РК.  Аlmaty, Kazakh national pedagogical university, april, 2015 y.
Number of manuals (name), date of issue.-2
1. Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтардың алдын- алу жолдары. әдістемелік нұсқаулық. АрқМПИ РББ Арқалық., 2014 ж ISBN 978-601-7556-21-1
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды мінез-құлық мәдениетіне тәрбиелеу. Оқу-әдістемелік құрал АрқМПИ РББ Арқалық., 2016 ж. ISBN 978-601-7556-21-1


portfolio2

Full name: Kara Asel Beisenbaikyzy
Position: Teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87016269624
Disciplines taught:
1.The environment theory and methods of teaching
2.methods of teaching Informatics
3. theory and methods MGDB familiarization with the surrounding world
4. the basics of speech therapy and of Speech
5. Science
6.theory and methods of educational work in Primary school
Academic degree - Senior Lecturer magistr
Academic status
Name of specialty - 5V010200 – Pedagogic and methods of primary education
Qualification, professional retraining
1. Refresher course and retraining of personnelinthe the oryandmethodology of scientificandmethodologi calfoundations of the course "Self-knowledge" inhighschool. (Centernatsionolny, scientificandpractical, educational and healthcenter "Bobek ". Almaty. 2006.+6+)
2. "Methods of research" (АF "T. Ryskulov atyndagy Kazakh ekonomikalyk universitet". 2009.)
3. RK university training program of teachers of pedagogical specialties ( АF «National Center of Excellence «Orleu». 2014.)
length of service - 19 years
length of service on specialty - 14 years
Scientific publications
1. Кеміс балаларды түзету мектебінде тәрбиелеуде ескеретін психологиялық және педагогикалық қағидалар.Regional research and practice conference  on a theme:  Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы. 2006 y. 
2. Ыбырай еңбектеріндегі бала дүниетанымының қарастырылуы. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары. 16-17 оctober
3. Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларының нарықтық өмірге бейімделуі. Regional research and practice conference  on a theme:  «Білім мен ғылымның 35 белестері», devoted to 35 from the day of formation of АrkGPI of the name I.Altynsarin,  2007y. 12 april.  .
4. Халық ауыз әдебиеті – ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастырудың негізі. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру», devoted by 70 - from the day writer-ethnographer С.Кenzheachmetyly 2009y. 21 november
5. Ы.Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі. International scientific and practical conference on the topic: «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы» 2009 y.
6. Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту. International scientific and practical conference on the topic: «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі». 2010 y. 28-29 april. 
7. Әдебиеттік оқу сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытудың мүмкіндіктері.The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны», devoted to 75 of doctor of engineering sciences professor М.О.Тоlegenov,2010y. 14 december8. Экологиялық тәрбие беруде мақал-мәтелдердің маңызы. International scientific and practical conference on the topic: «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы» 2011 y. 14-15 april. 
9. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауының психологиялық негіздері. VIII International scientific and practical conference on the topic «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2012». 2012y 17-25 march
10. Тілашар. Toolkit. Аrkalyk, 2012 y.
11. Бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру.Guidelines. Аrkalyk, 2013y
12.Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруда дүниетану пәнінің мүмкіндіктері. International scientific and practical conference on the topic: «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері», посвященная 20 –летию РК. Аlmaty, Kazakh national pedagogical university, 24 april, 2015
Number of manuals (name), date of issue
1. Тілашар. көмекші құрал. Арқалық, 2012ж.
2. Бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Әдістемелік нұсқаулық. Арқалық, 2013ж. ISBN 978-601-7425-52-4


portfolio4

Full name - Duisekova Asel Amanzholovna                                    
Position - Teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87013522936
Disciplines taught:
1.Methods of teaching mathematics
2.the theory and methods of Physical culture
3. Age physiology and pre-school hygiene
4.theory and methodology of musical education MIDB
5.TM music.
general teaching experience of work – 17 yes
experience of work is in this sphere -9 yes
Scientific publications
1 Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесін жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» Аrkalyk, 2014y.
2 Оқушылардың өзіндік іс-әрекеттерін ұйымдастыру және танымдық қабілеттерін дамыту. International scientific and practical conference on the topic: «Ғылым және білім – 2014» Аstana, 2014y.
3 Бастауыш сыныпта математикадан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» Аrkalyk, 2014y.
4 Оқушыларды белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттері арқылы шығармашылыққа баулу. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Педагогика ғылымы – жас ғалымдардың көзқарасымен». Kostanai ,2014y.
5 Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды пайдалану жолдары International praktikal conference on the topic: «Ғылым және білім – қәзіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы». Karaganda, 2017y
6 Бастауыш сынып оқушыларына математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістері. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» Arkalyk 25.02.16y
7 Математика сабағында интербелсенді оқыту әдістемесінің тиімділігі. International praktikal conference on the topic: «Найновите научни постижения-2016» - Болгария
8 Кіші жастағы балаларды еңбекке баулудың жолдары. International praktikal conference on the topic: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» 2019 y
9 Мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесін ұйымдастыру жолдары. International praktikal conference on the topic: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» - 2019 y
10 Еңбек тәрбиесі арқылы мектеп оқушыларын шығармашылыққа баулу жолдары International praktikal conference on the topic: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» - 2019 y
11 Білім беруде ақпараттық технологияларды қолданудың ерекшeліктері. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Өндірістегі цифрлық технологиялар конференциясы»:
12 Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын арқылы тіл байлықтарын арттыру жолдары. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 2018 y
13 Дамыту ойындары арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық іс-ҽрекетін жетілдіру. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі»
14 Формирование представлений о доброжелательном отношении к людям у старших дошкольников.
The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 2018 y


portfolio8

Full name - Umbetova Mahabbat Zhaksylykovna
Position - head teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87016616873
Disciplines taught:
1. Children's literature

2. children's folklore
3. Methods of teaching mathematics
4. Methods of teaching science
5. Methods of teaching "outside world"
6. the Value of the 12-year education system NSH.
7. Methodology of literary reading
general teaching experience of work – 20 yes
experience of work is in this sphere -10 yes
Scientific publications
1. Гражданская компетентность необходимое качество для развития общества в современном мире. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //International Scientific Journal «НАУКА И МИР». – 2014, - № 5(9), - 3 volumes, - С. 79-80, ISSN 2308–4804. Импакт-фактор журнала – 0,325 (Австралия).
2. Проблемы развития гражданской компетенции студентов. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: International scientific and practical conference on the topic: «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ». УФА РИЦ БашГУ – 2014, - 31 January, - 8 volumes
3. Культура управления: палитра смыслов. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: Herzen's Pedagogical Olympiad undergraduates «Эврика: научный поиск», ОmGPU - 2014.
4. Инновационные технологии развития гражданской компетенции студентов. International scientific and practical –internet conference on the topic: «Социализация и самореализация личности в современном обществе». ОmYaUn - 2013.
5. Компетенция студентов высших учебных заведении. / М.Ж.Умбетова, С.Г.Чухин //: International scientific and practical conference on the topic: «Алдамжаровские чтения», КSU – 2013
6. Высокая гражданская компетентность-необходимое качество для развития общества. / М.Ж.Умбетова //: The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Тулегеновские чтения» на тему: «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПРОШЛОГО ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», ArSPU - 2014
7. Competence approach in teaching. / Компетентный подход в образований. // Center of modern pedagogy Education without Borders. / Национальная Академия Образованияим. И. Алтынсарина. / Gh. Rudic / - 2013
8. Актуальные проблемы формирования гражданской компетенции. / М.Ж.Умбетова, А.У.Умбетов //: The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Тулегеновские чтения» на тему: «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПРОШЛОГО ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», ArSPU - 2014, - 11 аpril
9.Воспитание гражданской компетентности. / М.Ж.Умбетова, А.А.Степанова //: The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Тулегеновские чтения» ArSPU , - 2014, - 11 april
10. Формирование гражданской компетентности студентов при помощи инновационных технологии. / М.Ж.Умбетова, Н.О.Васько //: The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Тулегеновские чтения». », ArSPU, - 2014, - 11 april
11. 11. Эффективность технологии ТРИЗ в ДОУ. International praktikal conference on the topic: «Психолого-педагогический взгляд на профессионально-ориентированное образование» Қазан қ. - Стерлитамак: АМИ 23 april, 2019 y. – 131б., ISBN978-5-907152-72-4
12. Актуальные вопросы образования в рамках духовного возрождения. International praktikal conference on the topic: «Психолого-педагогический взгляд на профессионально-ориентированное образование» Kazan. -Стерлитамак: АМИ 2019 y. – 131б., ISBN978-5-907152-72-4
13. Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста. International praktikal conference on the topic: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovorod , 2019y.
14. Основные допускаемые ошибки в образовании. International praktikal conference on the topic: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovorod, 2019y.
15. Проблемы духовно-нравственного воспитания личности в образовательном процессе. International praktikal conference on the topic: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovorod, 2019y.
16. Оригами как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста. International praktikal conference on the topic: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovorod 2019y.
17. Эффективность коллаборативного метода обучения в развитии одарённости у детей дошкольного возраста. Collektion scientific papers of scientists ArSPU nam of I.Altynsarin – 2018
18. Ұлттық құндылықтар-рухани жаңғыру негізі. International praktikal conference on the topic: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі» Caspian Uniersity named after Sh.Yesenov Аktau, 2019y. 404б. ISBN 978-601-308-086-4
19. Использование игровых технологий в работе с детьми младшего школьного возраста. International praktikal conference on the topic: «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және маңғыстау жыраулық дәстүрі», Caspian Uniersity named after Sh.Yesenov Аktau. 2019y. 404б. ISBN 978-601-308-086-4
20. Пути развития коммуникативной культуры младших школьников. International praktikal conference on the topic: «Образование в эпоху цифровизации», Nur-Sultan «Білім-Образование-Education» РҒПО, 18.05.19 y.
21. Метод М.Монтессори как средство развития детей в ДОУ. International praktikal conference on the topic: «Образование в эпоху цифровизации», Nur-Sultan «Білім-Образование-Education» РҒПО, 18.05.19 y.
22. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын арқылы тіл байлықтарын арттыру жолдары. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 2018y.
23. Дамыту ойындары арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық іс-ҽрекетін жетілдіру. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 2018 y.
24. Формирование представлений о доброжелательном отношении к людям у старших дошкольников. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Үштілділік – бәсекеге қабілеттіліктің негізі» 2018y


Full name –Zhunussova Ryskul Kaparovna
Position – Senior teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87783364349
Disciplines taught:
1.Modern Russian language
2.Professional Russian language
3. Methods of teaching Russian language
4.the Formation of elementary mathematical performance in preschool children
5. Entertaining mathematics
6. TM introducing children pre-school groups age with nature
7. Innovative approaches to training and education of children in inclusive educational environment.
general teaching experience of work – 26 yes
experience of work is in this sphere -9 yes
Scientific publications
1. «Экологическое воспитание–новое направление дошкольной педагогики». International praktikal conference on the topic: Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы". «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы». 2011 y
2. Пути развития образного мышления на уроках русского языка в начальных классах. International praktikal conference on the topic: «Независимость и теоретические проблемы литературоведения», 2012 y.
3. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка. International praktikal conference on the topic: «Наука и образование в современном мире» Университет «Болашак» Karaganda 2013 y.
4. Воспитание устойчивого интереса школьников к работе над сочинениями
5 Ойын арқылы балалардың сөздік қорын дамыту жолдары. International praktikal conference on the topic: «Алдамжаров оқулары 2013» Академик З.Алдамжаров атындағы Әлеуметтік- техникалық университет, г. Кostanai 2013 y.
6 Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесіне жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары.The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Төлегенов оқулары», ArSPU, 2014y
7 Шағын жинақталған бастауыш мектептерде математика сабағын тиімді ұйымдастыру. International praktikal conference on the topic: «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы» Аlmaty, KazStWomPedUn .2014y.
8 Возможности использования новых информационных технологии в начальной школе. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Инновационные направления развития системы образования Казахстана» Аrkalyk, ArSPU, 2013y.
9 Развитие речи младших школьников в условиях сельской школы. Republican Scientific Journal «Білім.Тәлім-тәрбие» Аlmaty, маy 2014 y
10 Мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім берудің тәрбиелік мәні. International praktikal conference on the topic: «Қазақстандағы және әлемдегі мектепке дейінгі білім беру: тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы» (профессор А.К.Меңжанованың 80 жылдығына арналған) Аlmaty, KazStWomPedUn 2014 y
11 Мектепалды даярлық сыныбы оқушыларының адамгершілік қасиеттерін экологиялық тәрбие негізінде қалыптастыру. Nerald. Series «Pedagogical science», Kaz NPU named after Abay, - Аlmaty, 2015 y.
12 Ойын арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстырудың ерекшеліктері. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Білімдегі инновациялар: теория және тәжірибе» «АКМЕ» ғылыми-зерттеушілік орталығы, Аlmaty 2016y.
13 Мектеп жасына дейінгі балалардың таным үрдісін жүйелі дамыту. International praktikal conference on the topic: «Формирование национального и мирового профессионального облика конкурентноспособного специалиста» Turkestan,2016y.
14. Развитие связной речи младших школьников. International praktikal conference on the topic: «Трёхъязычие – основа становления конкурентоспособной нации» Shymkent. 2016y
15. «Балаларды табиғатпен таныстыру арқылы елжандылыққа тәрбиелеу». International praktikal conference on the topic: «Шоқан оқулары -21», 2017 y., Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, .
16. «Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениеті, мәні, құрылымы, мазмұны және оны қалыптастыру» International praktikal conference on the topic: «Ғылым мен білім – қазіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы» 2017 y., Орталық Қазақстан Академиясы, Karaganda.
17. Жастардың бойында коммуникативтік лидерлік қасиетті дамыту. International praktikal conference on the topic: «Бəсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті мəселелері жəне келешегі», 2017 y.
18.«Жоғары менеджмент – білім берудің диалогтық жүйесінің лидерлік сапасын қалыптастырудың педагогикалық- психологиялық шарттары» International praktikal conference on the topic: «Современное видение образования: опыт и перспективы» Aktobe 2018 y.
19. «Қызықты математика сабақтарын жүргізудің әдістемесі»( Әдістемелік нұсқаулық) УДК 373
ББК 74.262.21
20. «Чтение художественных произведений в начальной школе. Сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братислав (Словакия).
20. «Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов» Сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братиславе (Словакия).
22.«Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие мен білім берудегі әдістемелік жұмыстар» (оқу құралы)
23. Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов. сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братиславе (Словакия).
24. Дарынды балалармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру. International praktikal conference on the topic «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» Григорий Сковород атындағы Переяслав-Хмельницкий мемлекеттік педагогикалық университеті, 2019y.
25. Особенности формирования основ экологической культуры детей дошкольного возраста. Collektion scientific papers of scientists ArSPU nam of I.Altynsarin – 2018 y.
26. Методика игровой технологии в дошкольных учреждениях. Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла., Ишим, 2019 y.
27. Эффективные способы обучения орфографии учащихся начальных классов. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Казахстан в мировом сообществе цивилизации». Кostanai 2018y.
28. Развитие творческих способностей у дошкольников в процессе игры. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Казахстан в мировом сообществе цивилизации». Кostanai 2018y.
29. Бастауыш сынып оқушыларына білім беруде жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы жеке тұлғаны дамыту. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic: «Казахстан в мировом сообществе цивилизации» Кostanai 2018y.


Full name: Galymzhanova Zaure Toishybekkyzy 
Position: sekretaru of scientific council, Teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87021092184
Teaching disciplines: innovation of 12 year education, The meaning of 12 years education in primary scool system, , The method of Kazakh language
Academic degree - master of pedagogical science
Academic status
Name of specialty - 5V010200 Pedagogic and methods of primary education
Qualification, professional retraining
1. Kazakh state women pedagogical university. 2012.
2 RK university training program of teachers of pedagogical specialties ( АF «National Center of Excellence «Orleu». 2016.)
length of service 21 years
length of service on specialty 21 years
Number of scientific works (name) - 15
1. Ғ.Қайырбековтың «Дала қоңырауы» поэмасындағы Ыбырайдың ұстаздық бейнесі (сахналық көрініс). Аркалык,2009 г
2. А.Байтұрсыновтың педагогикалық мұраларының маңызы. Аркалык,2010 г
3. Қиял-ғажайып ертегілері арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу. Қазақстан мектебі. Научно-педагогический журнал. №4,2011 г
4. Кіші мектеп жасындағы балаларға экологиялық білім берудің маңызы. Аркалык, март,2011 г
5. Оқушы дарындылығын айқындаудың педагогикалық-психологиялық мүмкіндіктері.Аркалык, 2013г
6. Қазақ ертегілерінің халықтық сипаты. Аркалык, 2013 г
7. Бастауыш мектептегі оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде А.Байтұрсынов шығармаларының тәрбиелік мәнін ашудың тиімді әдістері.Алматы, 2014 г
8. Ағартушы, педагог Н.С.Құлжанованың педагогикалық мұраларының мәні мен маңызы.Алматы, 2014 г
9. ЖОО-да қыз бала тәрбиесіне байланысты жұмыстарды ұйымдастырудың жолдары. Қостанай, 2014г
10. Қазақ әдеби тілінің бастау дәуірі. Алматы, 2014г
11. Тұрмыс-салт жырлары арқылы бала тілін дамыту мүмкіндіктері.Аркалык, 2015г
12. Мақал-мәтелдердің бала тәрбиесіндегі маңызы. Аркалык, 2015г
13.Қазақ әдеби тілінің зерттелу деңгейі. Астана, 2015 г
14. Мәңгілікке ұласқан ғұмыр. Аркалык, 2016 г
15. Аңыз әңгімелердегі Кейкі батыр бейнесі. Актобе, 2016 г
Number of manuals (name), date of issue
1. Тұрмыс-салт жырларының бала тәрбиесіндегі маңызы. Әдістемелік нұсқаулық,2015ж IZBN 978-601-7556-39-6
2. Студент жастардың денсаулығын нығайтуға және салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған іс шаралар. Аркалык, 2011 г


portfolio6Surname, name, patronymic - Zhusipbek Indira Batyrizyzy
Current position - Teacher of the Department of Preschool and Primary Education, Master
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sot.tel: 87023889286
Disciplines taught:
1.Современные педагогические технологии начального образования
2. ТМ музыкального воспитания детей дошкольного возраста
3. 12 жылдық білім берудегі инновациялар
4.Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі
general teaching experience of work –  12 yes
experience of work is in this sphere -   2 yes
Scientific publications
1. Креативтік қабілеттерді дамыту моделін жүзеге асыруда технологиялық тұрғының маңызы. – Университет “Туран Астана”7 “Жас ғалымдардың Білім, Ғылым, иновацияға қосқан үлесі” 11.04.2017 y.
2. Жоғары менеджмент-білім берудің диалогтық жүйесінің лидерлік сапасын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық шарттары. International praktikal conference on the topic: «Заманауи білімге  жаңаша көзқарас: Тәжірибе және даму болашағы» «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы».  Aktobe-2018y
3. Қазіргі білім беруді басқарудың ерекшеліктері және негізгі қағидалары. International praktikal conference on the topic:  «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovorod ,
4. Білім берудің диалог жүйесінде коммуникативтік лидерлік сапасын қалыптастыру жолдары. Collektion scientific papers of  scientists ArSPU nam of I.Altynsarin– 2018
5.Бастауыш білім беруде қолданылатын оқыту технологияларына сипаттама. The Republican Scientific and Practical Conference on the topic «Дар учителя» 2019 y.

 • Кульбалин Е.М.

  Кульбалин Е.М.

  ВУЗ - где хочется учиться!
 • Мерекеқызы Э.

  Мерекеқызы Э.

  Главный приоритет АркГПИ - качество
 • Марат М.А.

  Марат М.А.

  АркГПИ - это современный ВУЗ
 • Қошан Ә.С.

  Қошан Ә.С.

  АркГПИ – это хорошее учебное заведение!
 • Алматова А.М.

  Алматова А.М.

  Наш ВУЗ - это не только центр подготовки ...
 • Есиргепова В.Ж.

  Есиргепова В.Ж.

  Задумываясь о выборе жизненного пути важно помнить...
 • Едресова К.Г.

  Едресова К.Г.

  замечательный вуз, что выражается не только в прекрасном образовании, которое здесь дают, но и в том, какая атмосфера царит в стенах института.
 • Ерік Ж.Р.

  Ерік Ж.Р.

  Образование - долг, нынешнего поколения будущему.
 • Абилькаирова А.С.

  Абилькаирова А.С.

  до 50 % рабочего времени приходится работать с документами. Научилась работать с документами , принимать решения, работать в команде. Руководство достаточно грамотное и компетентное. Коллеги отзывчивы, дружелюбны, оказывают поддержку в решении проблем.
 • Ташкенбаева С.А.

  Ташкенбаева С.А.

  Хорошие впечатления, дружный коллектив, хорошие условия труда. День весь загружен, умение планировать и добиваться поставленной цели, руководитель хороший.
 • Калдыгулова А.С.

  Калдыгулова А.С.

  Не совсем положительно, но и не отрицательно. Условия работы соответствуют нормальной работе. Часть коллектива сплоченная, с ними можно работать.
 • Шайменова Л.С.

  Шайменова Л.С.

  Вполне оформившийся коллектив, справляется с поставленными задачами. Получены навыки делового общения, управления временем. Присутствует большая ответственность. Работа в команде. Способность к быстрому обучению и др.
 • Государственный Флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым — парящий орел.

  Read more
 • Государственный Герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне,

  Read more
 • Государственный Гимн Республики Казахстан представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Конституционным законом.

  Read more

Talk to us

87143072488